Teater Sagohuset, föreställningen Krakel Spektakel. Foto: Emmalisa Pauly.

Kultur för barn och unga

Kulturrådet fick den 28 juni i uppdrag av regeringen att under 2018 fördela tio miljoner kronor till kultur för barn och unga. Syftet med bidraget är att främja barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur av hög kvalitet i hela landet och att stimulera möjligheterna till eget skapande. I uppdraget ingår att nå breda och nya målgrupper i hela landet.

För vad kan man söka?

Det är möjligt att söka inom alla konst/kulturområden för avgränsade projekt riktade till barn och unga. Det kan handla om eget skapande, främjandearbete, produktion och presentation av utställningar, föreställningar m.m. Ansökan kan gälla nya projekt men kan även gälla förstärkning av befintlig verksamhet.

Observera att ett projekt som beviljas bidrag måste inledas under samma kalenderår som bidraget har beviljats.

För att ett projekt ska kunna beviljas bidraget krävs det annan finansiering, exempelvis från region eller kommun eller egen insats.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av juridiska personer eller enskild näringsidkare med F-skattsedel, till exempel regionala och kommunala kulturinstitutioner, regioner/landsting, fria aktörer och organisationer inom civilsamhället med organisationsnummer och verksamhet i Sverige.

Skolhuvudmän kan inte söka bidraget utan hänvisas till bidrag till Skapande skola eller Musik- och kulturskolor.

Enskilda personer kan inte söka bidrag hos Kulturrådet.

Bidraget får inte fördelas vidare i form av bidrag eller stimulansmedel till andra organisationer.

Vilka bedömer din ansökan?

Kulturrådets kansli bereder ansökningarna.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Caroline von Hove
Telefon: 08 519 26 513
caroline.von.hove@kulturradet.se

ANSÖKAN 2018

16 October 2018 - 13 November 2018


 

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 27 februari 2020.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av blanketter för ansökan. Observera att:

  • blanketterna kan komma att ändras
  • kopiorna ska inte skickas in.
Header logo