Image slider doesn't work, still image displayed instead.

Barn och unga

Kulturrådet verkar för barns och ungas rätt till kultur. Myndigheten ska se till att barn och unga får möjligheter att delta i det konstnärliga och kulturella livet, att de får uppleva kultur och att de själva får skapa.

Läs mer om Kulturrådets uppdrag

Bild: Teater Tre. Foto: Martin Skoog.

Bokgåvor till förskolan

Kulturrådet har fått ett nytt uppdrag kring läsfrämjande insatser i förskolan. Utöver en extra satsning på högläsning ska alla förskolor i Sverige få gratis böcker. Under november kommer alla kommuner i Sverige få en rekvisition per post från Kulturrådet, gällande utbetalning av bidrag för att beställa böckerna. Bokbeställningarna kommer gå att göra under 2019.

Läs mer om bokgåvorna

Missade du konferensen Kulturskolan i centrum?

Nu kan du se alla seminarier i efterhand, vi har samlat alla filmer från 5 december på vår webb. Hör Bea Szenfeld prata om vikten av kreativitet för barn och unga och lyssna på diskussionerna om utmaningarna som framtidens kulturskolor står inför - kompetensförsörjning, tillgänglighet, digitalisering, samverkan, bland annat.

Läs mer

Kulturrådet storsatsar på små barns språk

Att prata, läsa, rimma och ramsa är det bästa sättet att stärka barns språkutveckling. Nu storsatsar Kulturrådet på de allra minsta i projektet Bokstart!

Läs mer om Bokstart

Läs högt!

Kulturrådet har tagit fram en app som hjälper småbarnsföräldrar att hitta den perfekta boken att läsa högt ur när det är sagostund. Ladda ned "Läs högt!"-appen du med! Den är kostnadsfri och öppnar upp dörrarna till en underbar värld av litteratur för barnen att upptäcka.

Instruktioner för appen

Konferens om nyanlända och kulturens betydelse

Den 17 november i Göteborg arrangerar Kulturskolerådet, SKL, Kultur i väst och Göteborgs stad en konferens tillsammans med Kulturrådet om unga på flykt. Fokus ligger på samverkan. Hur stärker vi tillsammans förutsättningarna för nyanlända i kulturskolan, inom Skapande skola och andra områden där unga finns?

Läs mer om konferensen

Foto: Anna von Brömssen.

Bokstart i hela landet

Kulturrådet har av regeringen fått i uppdrag att utvidga Bokstart samt koppla satsningen till förskolan. Satsningen syftar till att stimulera små barns språkutveckling. Regeringen tillför 10 miljoner kronor från statligt håll. 

Läs mer om Bokstart

Barn som dansar. Foto: Scanpix

Förskolebarn i glesbygd får se professionella föreställningar

20 kommuner i sex regioner får ta del av scenkonst för barn i åldern 3–5 år nästa år. Kulturrådet fördelar 12 miljoner kronor för medel till Skapande förskola för att barn i glesbygd ska få se teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Satsningen beräknas nå 5 600 barn.

Läs mer om fördelningen

97 miljoner till musik- och kulturskoleverksamhet

Kulturrådet fördelar 97 miljoner kronor till 178 kommuner för musik- och kulturskoleverksamhet. Bidraget syftar till lägre elevavgifter, att göra verksamheten mera jämlik och att förbättra möjligheterna för barn och unga att delta. Totalt inkom 189 ansökningar om tillsammans cirka 223 miljoner kronor. Den totala summan av ansökt bidrag är mer än dubbelt så stor som det belopp som Kulturrådet har att fördela, och därför har de flesta sökande beviljats ett lägre bidragsbelopp än de sökt. Redan i mars kommer kommunerna att få en ny möjlighet att söka bidrag för sina musik- och kulturskolor.
 

Läs mer om bidragsfördelningen här

Ny rapport: Ung idag 2016

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har kommit med en rapport, Ung idag 2016, som sammanfattar tendenser i ungas levnadsvillkor. Här finns t ex uppgifter om ungas fritidsaktiviteter, att de skiljer sig åt mellan könen och att det är vanligare att besöka kulturevenemang bland unga inrikes födda. Det finns också en webbplats ungidag.se där data kontinuerligt uppdateras kring ungas etablering, makt och delaktighet samt fritid, organisering och välmående .

Ladda ner rapporten

Läsambassadören podd

Podd: Ett multikonstverk för örat

En bilderbok är en bok som låter eftersom det nästan alltid är en vuxen som högläser ur den, enligt författaren Ulf Stark. I samtal med läsambassadör Anne-Marie Körling funderar de kring bilderboken som multikonstverk.

Lyssna på podden Läs för livet

Anne-Marie och Lisa på Bok & Bibliotek

Biblioteksrast och läslov är bra!

– Läslov är bra, det blir ett innehåll, inte bara en årstid. Det känns lugnt och mysigt, säger Lisa Löfving, 11 år till Sveriges läsambassadör Anne-Marie Körling i podd-serien Läs för livet. På Bok & Bibliotek spelades ett nytt avsnitt in på temat Läslovet – samtal med en ung bokslukare.

Lyssna på podden

Stort intresse för nya bidraget till kulturskolor

För första gången har det gått att söka stöd via Kulturrådet till landets kommunala musik- och kulturskolor. Ansökningstiden har nu gått ut och söktrycket är högt.

Läs mer om bidraget

Barn som läser.

Urvalskatalogen för nya barn- och ungdomsböcker

Håll ut – den kommer! Barn- och ungdomsbokskatalogen 2016–2017 ges ut i ny utvecklad utgåva lagom till höstlovet vecka 44. Här presenteras ett urval – 210 titlar – av de bästa barn- och ungdomsböckerna ur årets bokutgivning, valda av en handplockad expertgrupp. Katalogen vill vägleda och inspirera barn och unga och alla de som på ett eller annat sätt har betydelse för barns och ungas läsning.

Läs mer om årets katalog

 Anne-Marie Körling ochTuija Lehtinen. Foto: Sandra Charlez.

Lustfylld läsning ger koncentration på köpet

Koncentration och läsning är temat för höstens första podd i serien Läs för livet. Läsambassadör Anne-Marie Körling samtalar med skolpsykolog Tuija Lehtinen om uppmärksamhet, högläsning, social läsning och envishet. Och om att bli riktigt absorberad av en bok.
– Koncentration handlar om att rikta och bibehålla sin uppmärksamhet, betonar Tuija Lehtinen som arbetar med lärare i Haninge kommun.

Lyssna på Läs för livet

Barn som testar arkitektur. Foto: Scanpix.

Artikelserie om integrationsprojekt

Nu inleder Kulturrådet en artikelserie om integrationsprojekt på skolor runt om i landet. Under våren 2016 berättar vi löpande om Skapande skola-projekt som har nyanlända i fokus.

Läs mer om artikelserien

Omslag: Do Rights!

Ny bok om barns rätt till inflytande

Norden ska vara en region där barn och unga har inflytande över sin vardag. Till hjälp i det arbetet har Nordiska barn- och ungdomskommittén kommit med boken Do rights! Nordic perspectives on child and youth participation.

Läs mer och ladda ner boken

MYNDIGHETSNÄTVERK

Kulturrådet är sammankallande till ett nationellt myndighetsnätverk för barns rätt till kultur. Det består av följande myndigheter:

Allmänna Arvsfonden
Barnombudsmannen
Filminstitutet
Musikverket
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksteatern
Skolverket
Statens medieråd
Riksantikvarieämbetet

Nätverket träffas ca 4 gånger per år och syftet är att hitta samverkansmöjligheter och gemensamma arenor för barns rätt till kultur.

Header logo