Foto: TT Bildaktiv.

Unga läsare i Norden – ett nordiskt perspektiv

Kulturrådet arrangerade ett nordiskt expertmöte om litteratur och läsfrämjande för barn och unga den 24-25 oktober 2013 i Lund. Lyssna på föreläsningarna som presenterar forskning och nationella läsfrämjande projekt från de nordiska länderna.

Inledning
Kennet Johansson, Generaldirektör Statens kulturråd

Lyssna på inledningen

Varför läsa litteratur
Thomas Götselius, Stockholms universitet

Lyssna på föreläsningen
Se presentation

Bogstart - erfarenheter och forskning
Dorthe Bleses, Syddansk Universitet

Lyssna på föreläsningen
Se presentation

Pojkars läsning
Gunilla Molloy, Stockholms universitet

Lyssna på föreläsningen

Läs mer om Gunilla Molloys forskningsresultat i boken När pojkar läser och skriver (Studentlitteratur).

Litterär/medial kompetens
Ann Steiner och Nils Holmberg, Lunds universitet

Lyssna på föreläsningen med Ann Steiner
Se presentation

Lyssna på föreläsningen med Nils Holmberg

Litteratur och digital delaktighet
Nina Aalstad och Alexander Eliesen, portalen Ubok

Lyssna på föreläsningen
Alexander Eliesen bloggar om konferensen på Ubok

Myten om den goda litteraturen
Magnus Persson, Malmö högskola

Lyssna på föreläsningen
Se presentationen

Om PISA-undersökningar över tid och läsförståelsen i de nordiska länderna
Karin Taube, Umeå Universitet

Karin Taube leder samtal om PISA och läsförståelse ur ett finskt perspektiv med Jouni Välijärvi, Finnish Institute for Educational Research. Samtalet förs på engelska

Lyssna på föreläsningen och samtalet
Se presentation

Prisutdelning – och sedan?
Helen Sigeland: Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA)

Lyssna på föreläsningen
Se presentationen

Nordiska ministerrådets satsningar på barn och unga och om det nya litteraturpriset
Anna Enemark, Nordiska ministerrådet/Sigurður Ólafsson, Nordens Hus i Reykjavik

Lyssna på föreläsningen
Se Anna Enemarks presentation
Se Sigurður Ólafssons presentation

Panelsamtal om nordiska nationella satsningar och strategier
Moderator: Cecilia Östlund, Svenska barnboksinstitutet
I panelenen: Matilda Berggren, Kulturdepartementet (SV), Svein Arne Tinnesand, Nasjonalbiblioteket (NO), Lisbet Vestergaard, Bibliotekskonsulent vid Kulturstyrelsen (DK) och Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen (FI)

Lyssna på panelsamtalet
Presentation: Baggrund for Danmark Læser
Presentation: Leseløft 2010 – 2014 og leselyststrategi

Avslutning
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Lyssna på avslutningen

Konferencier: Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet

Arrangeras av Kulturrådet i samarbete med Lunds universitet. Mötet arrangeras inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Header logo