Utsnitt ur ett av verken som ingår i den konstnärlig gestaltning på seniorboendet Rio i Stockholm av Annica Karlsson Rixon.

Kulturrådet på Pride

Program under Stockholm Pride 2014.

Pride House

(Kulturhuset/Stadsteatern, Sergels torg)

Tisdag 29 juli

14.00-14.45 Konst på liv och död

Yttrandefrihet kan ses som en självklarhet. Att föra fram hbtq-frågor i Iran är en fara för livet. Konsten kan både i Sverige och på flera platser i världen fungera som en nödvändig, men ibland censurerad ventil där yttrandefriheten ges utrymme. Men i relation till hbtq-frågor kan yttrandefrihet också användas som argument för att hetsa och hata.

Fristadsförfattaren Nasrin Madani och estradpoeten Nino Mick berättar om sina erfarenheter av censur och självcensur i sammanhang där regler, lagar och normer begränsar möjligheten att uttrycka sig fritt. De diskuterar vad poesin, kritiken och aktivismen har betytt för deras möjlighet att synliggöra hbtq-frågor.

Medverkande: Nasrin Madani, iransk fristadsförfattare i Växjö.
Nino Mick, estradpoet och sexualpolitisk aktivist i Göteborg.
Payam Feili, homosexuell författare från Iran, deltar via Skype.

Moderator: Kerstin Brunnberg, styrelseordförande Kulturrådet

Sal: Studion, Kulturhuset

Arrangemang: Kulturrådet

Onsdag 30 juli

14-14.45 Regeringens HBT-strategi – hur arbetar de strategiska myndigheterna?

Ett panelsamtal med de myndigheter som fått regeringens uppdrag att arbeta strategiskt med hbt- frågor.

Medverkande: Bongi MacDermott, Kulturrådet, Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsmannen, Johanna Jupiter, Socialstyrelsen, Anna-ChuChu Schindele, Folkhälsomyndigheten, Jonah Nylund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Sal: Studion, Kulturhuset

Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer om seminariet

15.00-15.45 Äldre hbtq-personer i konst och berättelser

Hur synliggör vi äldre hbtq-personer i konsten och kulturen? Tar vi tillvara och visar deras vardagliga erfarenheter? Vad kan queera tolkningar av äldre konst säga om hur normer skapas och förändras över tid? Vilken roll kan konsten och utställarna ha för att visa berättelser från idag och igår?

Ett samtal om vikten av att hbtq-personers emotionella, politiska och sociala erfarenheter samlas och visas. Men hur samlar, klassificerar och visar vi dessa berättelser i ett heteronormativt sammanhang?

Annica Karlsson Rixon har i den konstnärlig gestaltning på seniorboendet Rio och i boken "Här är vi" porträtterat äldre hbtq-personer. Vad har varit viktigt i det konstnärliga arbetet? I projektet Att störa homogenitet har Örebro länsmuseum samlat in berättelser från hbtq-personer. Deltagarna har varit medskapare av projektet som kommer presenteras i bok och utställning. Vad säger berättelserna? Patrik Steorn har skrivit om queer i museer, curerat och visat utställningar med äldre konst ur ett queerperspektiv. Vad behövs för att queersatsningar inom konst och museer ska bli mer än ett skrapande på ytan?

Medverkande: Annica Karlsson Rixon, konstnär och doktorand i fotografisk gestaltning vid Akademin Valand, Patrik Steorn, konstvetare och chef för Thielska galleriet i Stockholm, Anna Furumark, projektledare för Att störa homogenitet, Örebro länsmuseum

Moderator: Evelina Wahlqvist, Riksutställningar

Sal: Marionetten, Kulturhuset

Arrangemang: Riksutställningar och Kulturrådet

Pride Park

(Östermalms IP, Fiskartorpsvägen 2)

Torsdag 31 juli

19-21.30 Träffa Kulturrådet i Regeringskansliets tält

Kom och prata med Kulturrådet om kulturen som en arena för normkritik.

Bilden: Utsnitt ur ett av verken som ingår i den konstnärlig gestaltning på seniorboendet Rio i Stockholm av Annica Karlsson Rixon.

Läs mer

Header logo