Kultursamverkansmodellen

Uppföljning 2016-2017

I denna uppföljning presenterar Kulturrådet fördelningen av de cirka 1,2 miljarder kronor i statliga verksamhetsbidrag som gått till regionerna inom kultursamverkansmodellen 2016 och 2017. Rapporten bygger till största delen på de kvantitativa och kvalitativa uppgifter som landsting och regioner lämnat till Kulturrådet genom den gemensamma Kulturdatabasen och i kvalitativa redovisningar.

KULTURSAMVERKANSMODELLEN

Header logo