Image slider doesn't work, still image displayed instead.

Fristäder

Kulturrådet ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadsystemet i Sverige. Kulturrådet ska även främja uppmärksamhet kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och landsting.

Målet med Kulturrådets arbete med fristäderna är att fler svenska städer, kommuner, regioner och län ska erbjuda fristäder. Syftet är inte enbart att bidra till ökade möjligheter till bostad och försörjning utan också att skapa förutsättningar till konstnärlig gemenskap och dialog med svenska kolleger och publik.

Kulturrådet förmedlar kunskap och kontakt och kan ge bidrag för kostnader i anslutning till inbjuden författares, bild- eller scenkonstnärs vistelse i Sverige. Nedan används begreppet konstnär genomgående för fristadsstipendiater inom alla konstformer.

Läs mer om bidrag för fristäder

Bakgrund

Kulturrådet ökar fokus på yttrandefrihetsfrågor inom den internationella verksamheten. Ett led i arbetet är att verka för att fler svenska städer blir fristäder för konstnärer som lever under hot i sina hemländer.

Fristadsrörelsen, som uppstod som stöd för hotade skribenter, omfattar nu även andra konstnärliga yrkesgrupper såsom musiker, bildkonstnärer, filmare etc, som också drabbas av censur och förtryck.

Kulturrådet har i sin budget sedan 2010 avsatt medel för projekt med anknytning till fristadskonstnärer. Avsikten är att öka de inbjudna konstnärernas möjlighet att bli en del av den svenska konstnärliga offentligheten. Kulturrådet samarbetar nu med ett antal andra myndigheter och oberoende intressegrupper för att öka kunskapen om förtryck och censur mot kulturskapare i olika delar i världen och behovet av väl etablerade fristäder för att skydda det fria ordet och det fria konstnärliga uttrycket.

Fristadsprogrammet ICORN

ICORN är en internationell medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Varje medlem i ICORN är en fristad som ger temporärt skydd genom residens för förföljda författare, journalister, bloggare, fotografer, curatorer, konstnärer, skådespelare, regissörer etcetera. Residenset är vanligtvis i två år.

Andra organisationer

Flera organisationer inom olika konstområden arbetar med att uppmärksamma och skydda utsatta kulturskapare och akademiker, till exempel Freemuse med bas i Danmark. SafeMUSE, med bas i Norge, startades som ett initiativ av Musikernes fellesorganisasjon (MFO), och fokuserar på utveckling av residens för hotade musiker. I USA finns organisationen Freedimensional som ger skydd åt kulturskapare utan hänsyn till inom vilken konstform de arbetar. Scholars at Risk, med huvudkontor i New York, ger skydd till forskare vars liv, frihet och välbefinnande hotas, genom att anordna tillfälliga forsknings- och lärartjänster vid institutioner i deras nätverk.

Svenska PEN är en ideell författarorganisation som bedriver ett opinionsbildande arbete. Den svenska PEN-klubben bildades 1922 och är därmed en av de äldsta i den världsomspännande organisationen. De nationella PEN-klubbarna är samlade i PEN-International, vars underavdelning Writers in Prison Committee (WiPC), enligt en överenskommelse med ICORN gör bakgrundskontroll av de personer som ansöker om att bli fristadsförfattare.

Artikel 19 är en organisation med bas i England som arbetar för att människor överallt ska kunna uttrycka sig fritt, ha tillgång till information och avnjuta pressfrihet.

Header logo