Image slider doesn't work, still image displayed instead.

Internationellt

Kulturrådet arbetar för att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa mångfald och kvalitet i kulturutbudet. Att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan är en viktig del i det arbetet.

Vi strävar också efter att fler människor i Sverige ska få tillgång till konst och kultur från hela världen och därmed kunna ta del av ett kulturutbud som präglas av mångfald och kvalitet.

För att främja internationellt utbyte arbetar Kulturrådet med bidragsgivning, främjandeinsatser, deltagande i internationella nätverk och samverkan med myndigheter.

I Kulturrådets internationella uppdrag ingår även att vara kontaktpunkt för EU:s kulturprogram ”Kreativa Europa”, och för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Vi administrerar också det internationella litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, ALMA. Kulturrådet är även den myndighet som ansvarar för att främja svensk litteratur i utlandet, detta görs inom verksamheten Swedish Literature Exchange.

Läs mer om respektive område genom länkarna till höger.

UTLYSNING: Utbyte och samarbete med Sydkorea för svenska scenkonstaktörer

Kulturrådet och dess nordiska samarbetspartners deltar i ett treårigt projekt med KAMS, Korean Arts Management Services 2019-2022. Syftet är att främja utbyte och nätverkande inom scenkonsten mellan Korea och de nordiska länderna.

Läs mer om projektet

Kulturrådets internationella strategi 2016−2019

Kulturrådet har en strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom att främja internationellt utbyte och samverkan. Genom strategin ska myndigheten säkerställa att arbetet med att verka för ökat internationellt utbyte och samverkan inom hela kulturområdet samt i den egna verksamheten bedrivs strukturerat och långsiktigt.

Vår internationella strategi har förlängts för att gälla även under 2019, enligt styrelsebeslut Adm 2019/18, S2019:4.

Läs strategin

KONTAKT

Eva Rehbinder
Handläggare (EU-programmet Kreativa Europa, utsända kulturråd, scenkonst på mässor)
Telefon: 08 519 264 22
eva.rehbinder@kulturradet.se

Susanne Bergström Larsson
(verksamhetsansvarig internationellt litteraturutbyte/Swedish Literature Exchange)
Telefon: 08 519 264 83
susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se
www.swedishliterature.se

Elin Rosenström
(verksamhetsansvarig EU-programmet Kreativa Europa, övriga EU-frågor och Unescos 2005-konvention)
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se
www.kreativaeuropa.eu 

Helen Sigeland (kanslichef för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne)
Telefon: 08 519 264 33
helen.sigeland@alma.se
www.alma.se

UNESCOS MÅNGFALDSKONVENTION

År 2005 antogs Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, och 2007 trädde den i kraft. Konventionen är det första multilaterala juridiskt bindande instrument på kulturpolitikens område som befäster medlemsstaternas rätt och skyldighet att föra kulturpolitik till stöd för kulturell mångfald och verka för internationellt kulturutbyte.  

Läs mer om konventionen här.

Header logo