Image slider doesn't work, still image displayed instead.

Kulturskolecentrum – ett stöd för landets kulturskolor!

Bästa möjliga stöd till landets kulturskolor –  det är uppdraget för nya Kulturskolecentrum på Kulturrådet. Målet är att ge fler barn och unga kulturundervisning av hög kvalitet.

Sveriges kulturskolor är viktiga. Inte bara för barn och ungas personliga upplevelser av kultur utan också ur ett större samhällsperspektiv. Med kulturskolan läggs en viktig grund för skapande, delaktighet och återväxt av konstnärer och kulturutövare. Landets kulturskolor skiljer sig mycket mellan varandra och de har olika utmaningar. Det har länge funnits en efterfrågan på nationella stödinsatser och 2018 fick Kulturrådet i uppdrag att inrätta ett nationellt resurscentrum för kulturskolorna.

Kulturskolecentrum stödjer kulturskolorna och deras huvudmän i att utveckla sin verksamhet genom en rad olika insatser. Centret arbetar bland annat med att samla in och följa upp statistik, kartlägga utbildnings- och utvecklingsbehov, följa och sprida forskning, erbjuda stöd till verksamhetsutveckling och samverkan. Kulturskolecentrum har också i uppdrag att lyfta och sprida goda resultat och lärande exempel.

Samverkan är centralt i arbetet, både för Kulturskolecentrum men också för att bidra till samverkan mellan olika parter med intresse och kunskap inom de frågor som rör kulturskolan. Följ med i vårt arbete genom att gilla oss på Facebook!

Här hittar du mer information om uppdraget

Faksimil från rapportens framsida

Vilken kompetens behövs på framtidens kulturskolor?

Kulturskolan har flera utmaningar framför sig och är i behov av ny kompetens. Men vilken kunskap är det som behövs och var finns den? Kulturskolecentrum har tagit fram en ny rapport som handlar om en Kulturskola i rörelse.

Läs rapporten här

Faksimil från rapportens framsida

Ett smörgåsbord av forskning för kulturskolor

Vilka är de senaste rönen i forskningen kring kulturskolor och hur mycket forskas det inom fältet i Sverige och grannländerna? Nu är en sammanställning över nordisk forskning om kulturskolan klar.

Läs mer om översikten

Kulturskolebidraget tillbaka

Regeringen avsätter 50 miljoner kronor till kulturskolebidraget i vårändringsbudgeten som presenteras under onsdagsmorgonen.

Läs mer

Hur ska Kulturskolecentrums stöd se ut?

Under hösten 2018 beställde Kulturskolecentrum en kartläggning av kulturskolornas utvecklingsbehov. Syftet med uppdraget är att ta fram en tydlig bild av hur Kulturskolecentrum ska prioritera i sitt uppdrag att stödja kulturskolorna.

Läs mer

Din passion behövs i kulturskolan

Nu startar en ny flexibel utbildning på högskolenivå för dig som har konstnärlig kompetens och som vill fylla på med pedagogiska kunskaper. Plocka de delar du behöver och läs i din takt. Ansök senast 15 april!

Läs mer om att jobba i kulturskolan

Kom och säg hej på Kulturskoledagarna!

20-22 mars drar Kulturskoledagarna igång på Quality Hotel Friends i Solna. Kulturskolecentrum är på plats, kom och säg hej i vår monter under onsdagen eller lyssna på vårt seminarium under torsdagen!

Läs mer om kulturskoledagarna

Kulturministern om Kulturskolcentrum

"Jag ska jobba för att kulturskolebidraget kommer tillbaka" - det sa den nya kulturministern Amanda Lind när hon besökte Kulturskolecentrums seminarium under Folk och kultur. Här kan du se seminariet i sin helhet och lyssna på intervjuer med paneldeltagarna!

Läs mer om seminariet

Vad gjorde kulturskolorna under 2018?

I slutet av januari påbörjar Kulturskolecentrum insamlingen av förra årets statistik från landets kulturskolor. Det blir en del förändringar och nyheter i årets insamling.

Läs mer

Missade du konferensen Kulturskolan i centrum?

Nu kan du se alla seminarier i efterhand, vi har samlat alla filmer från 5 december på vår webb. Hör Bea Szenfeld prata om vikten av kreativitet för barn och unga och lyssna på diskussionerna om utmaningarna som framtidens kulturskolor står inför - kompetensförsörjning, tillgänglighet, digitalisering, samverkan, bland annat.

Läs mer

Fler kulturskolor breddar sitt utbud

Musik har länge varit den vanligaste konstformen på svenska kulturskolor, men fler och fler öppnar upp sina verksamheter för nya konstområden. Det visar en sammanställning av kulturskolornas verksamhet mellan åren 2011-2017.

Läs hela artikeln

Framtidens kulturskolor ska inkludera alla

Hur ska framtidens kulturskola se ut och hur kan den nå fler barn och unga med funktionsvariationer? Det var temat när Kulturskolecentrum bjöd in till samtal om kulturskolornas utveckling.

Läs mer

Foto: Susanne Kronholm

Nya regler för kulturskolebidraget

Nu har regeringen beslutat om nya regler för kulturskolebidraget som Kulturrådet betalar ut genom sitt nya Kulturskolecentrum. Bättre tillgänglighet och höjd kvalitet är ledorden för den nya förordningen.

Läs mer om de nya reglerna

Mer kultur till barn och unga - så ska det nya Kulturskolecentret se ut

Bästa möjliga stöd till landets kulturskolor – så kan uppdraget för det nyinrättade Kulturskolecentret sammanfattas. Målet är att ge fler barn och unga kulturundervisning av hög kvalitet och nu är det klart hur centret kommer att se ut.

Läs mer om Kulturskolecentret

"Miljonregn ger effekt i Kulturskolan"

Kultur ska nå alla barn och unga, oavsett var de bor eller vad föräldrarna har för inkomst. Kulturrådet delar årligen ut 100 miljoner kronor till musik- och kulturskolor och det har gett effekt. Lärarförbundets tidskrift för lärare i slöjd, musik, bild, dans, teater, drama och media har skrivit mer om satsningen.

Läs mer i tidningen Uttryck

KONTAKT

Jenny Löfström Ellverson

Verksamhetsansvarig

Telefon: 08 519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

 

Malin Palm

Handläggare
Telefon: 08 519 264 19

malin.palm@kulturradet.se


Mårten Lempert
Handläggare

Telefon: 08 519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

 

Ingrid Skare

Utredare
Telefon: 08-519 264 41

ingrid.skare@kulturradet.se

 

Emma Bergmark
Utredare/statistiker
Telefon: 08-519 264 77

emma.bergmark@kulturradet.se

 

Linda Söderberg

Kommunikatör
Telefon: 08-519 264 26

linda.soderberg@kulturradet.se

 

 

RAPPORT OM KULTURSKOLECENTRUM

Header logo