Ett kliv för kulturskolorna

Det råder stor brist på utbildade pedagoger för kulturskolan i Sverige. Regeringen har därför sjösatt en satsning på att få fler pedagoger till kulturskolorna – Kulturskoleklivet.

Det är viktigt att barn och unga i hela landet, oavsett bakgrund och uppväxtmiljö, kan få ökad tillgång till en inkluderande kulturskola. I Kulturskoleutredningens betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund” finns bland annat flera förslag om stärkta utbildningsvägar för att bli lärare i kulturskolan. För att förbättra förutsättningarna att rekrytera pedagoger till kulturskolan lanserade regeringen en satsning på ett kulturskolekliv. Satsningen innebär bland annat bättre information om befintliga utbildningsvägar och fler utbildningsplatser.

Universitets- och högskolerådet (UHR) och Kulturrådet har ett gemensamt uppdrag att kartlägga kulturskolornas behov av kompetens och vilka utbildningsvägar som finns tillgängliga. Sex lärosäten har fått särskilda anslag för att arrangera utbildningar för de som vill utbilda sig för att arbeta i kulturskolan men även kompetensutveckling av befintlig personal:

Lunds universitet

Göteborgs universitet

Umeå universitet

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)

Stockholms Universitet

Stockholms konstnärliga högskola

Det finns även andra universitet oc h högskolor som har lämpliga utbildningar för kulturskolan. Läs mer på Studera.nu!

Om utbildningarna på Studera.nu 

KONTAKT

Mårten Lempert
Handläggare

Telefon: 08 519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

 

KULTURSKOLECENTRUM I KORTHET

Header logo