Mobile Art Production. Fiona Tan: Island. Foto: Per Kristiansen.

Utställningsgarantier

Den 1 januari 2018 tar Riksantikvarieämbetet över ansvaret för de statliga utställningsgarantierna

 

Det betyder att:

  • ansökningar om statliga utställningsgarantier från och med den 1 januari 2018 ska skickas till Riksantikvarieämbetet, 
  • ansökningar som inkommit innan årsskiftet men där beslut ännu inte är fattat av Kulturrådet överlämnas till Riksantikvarieämbetet för slutlig beredning, 
  • ärenden där Kulturrådet redan beslutat om en garanti men där garantitiden inte löpt ut vid årsskiftet överlämnas till Riksantikvarieämbetet, 
  • eventuella skadeärenden som uppkommer ska från och med den 1 januari 2018 anmälas till Riksantikvarieämbetet (detta oavsett vilken myndighet som fattat beslut om garantin).

Sammantaget betyder det alltså att ni som har garantiärenden, oavsett vilken myndighet som tidigare hanterat frågan eller beslutat om garantin, efter årsskiftet ska vända er till Riksantikvarieämbetet.

Mer detaljerad information om ansökningsförfarandet hos Riksantikvarieämbetet kommer att publiceras på deras webbplats.

Header logo