Statistik om scenkonst

Kulturrådet har regelbundet sammanställt statistik om scenkonstområdet som grundar sig på uppgifter från de institutioner, organisationer och fria grupper som har fått statsbidrag. En del av statistiken redovisas i anslutning till uppföljningen av kultursamverkansmodellen.

Statistiken omfattar inte all professionell scenkonstverksamhet i Sverige, utan grundar sig på återrapporteringar som alla bidragsmottagare är skyldiga att lämna till Kulturrådet. Siffrorna ger bland annat en bild av verksamhet, ekonomi och personal.

Header logo