Normbrytande berättelser i Uppsala

Projektet UPSALA, DARLING - om queera minnen och glömda rum kommer under våren 2017 att samla in normbrytande berättelser om Uppsala stad och län och uppmanar den som vill bidra med egna berättelser att delta. Genom arkivarbete, inlämnade berättelser och intervjuer kommer queera händelser och minnen som är kopplade till specifika platser i staden att kartläggas.

Ambitionen är att synliggöra icke-heteronormativt och icke-cisnormativt liv som pågår och har pågått i Uppsala. Projektet drivs med en konstnärlig och etnologisk bas av konstnären Sofia Breimo i samarbete med Uppsala konstmuseum och Upplandsmuseet.

Projektet stöds av avdelningen för hållbar utveckling, Uppsala kommun samt Kultur och bildning, Region Uppsala.

Header logo