Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter förstärks

Regeringen stärker ytterligare arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Tre strategiska hbtq-myndigheter utses: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk.

– Det måste vara självklart att alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter. Även om situationen för hbtq-personer i Sverige är överlag positiv, finns det fortfarande luckor som måste fyllas vilket vi steg för steg har gjort under mandatperioden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk ges en uttalat definierad roll för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Sedan tidigare är Diskrimineringsombudsmannen (DO), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statens kulturråd hbtq-strategiska myndigheter.

Regeringen har också beslutat att ge DO i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och motverka diskriminering av transpersoner. Transpersoner är i flera avseende en särskilt utsatt grupp och det finns ett behov av ökad kunskap om hur transpersoners lika rättigheter främjas bäst .

Övriga förstärkande insatser

Dessutom får BO och SCB särskilda uppdrag och en dialog med Riksidrottsförbundet inleds. 

Regeringen avser att ge Barnombudsmannen (BO) i uppdrag att utifrån sin metod Unga Direkt prata med barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer. Erfarenheterna ska samlas och spridas så att de kan utgöra ett stöd för anhöriga och barn och unga med transerfarenheter.

Regeringen avser också att ge Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hur offentliga aktörer kan inkludera binära och ickebinära transpersoner i enkäter och undersökningar.

Regeringen kommer även att inleda en dialog med Riksidrottsförbundet om transpersoners situation inom idrotten i syfte att diskutera hur idrotten kan motverka diskriminering.

Header logo