Bild på Rapportens första sida "Normer som skaver"

Normer som skaver i Göteborg

Nyligen avslutades EuroPride i Göteborg. I samband med festivalen släpptes rapporten Normer som skaver – hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs stad. Studien är gjord av  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Rapporten visar att de flesta hbtq-personer som arbetar i Göteborgs stad känner sig delaktiga, trygga och accepterade i gemenskapen på arbetsplatsen.

Samtidigt är hbtq-personer oftare utsatta för kränkande särbehandling på jobbet än andra anställda. Icke-binära och personer med transerfarenhet är extra utsatta.

Utdrag ur rapporten

”Å ena sidan är det möjligt fokusera på att många hbtq-personer som arbetar i Göteborgs stad känner att de kan vara öppna, är trygga i sin arbetsgrupp och slipper kränkningar och diskriminering i sin vardag. Å andra sidan indikerar resultaten att det fortsatt förekommer heteronormativa föreställningar och praktiker, bland annat i form av brister i bemötandet av hbtq-personer från både medarbetare, chefer och brukare. Detta bidrar i sin tur till att en andel av de medarbetare som är hbtq känner sig mindre trygga och accepterade på arbetsplatsen.”

Resultat

Resultaten bygger på enkäter med 1004 personer som arbetar i Göteborgs stad. Av de som svarade på enkäten var 206 hbtq-personer. Det gjordes även djupintervjuer med 12 hbtq-personer. Rapporten är beställd av Göteborgs stad.

Läs mer om rapporten

Header logo