Foto: Fan Popo, New Beijing, new marriage (Pressbild)

Ny Secret Love-utställning i Stockholm

Secret Love har öppnat en ny utställning "Secret Love - On Photo". På Östasiatiska museet i Stockholm presenteras nya konstverk med tema fotografi. Utställningen visas till den 6 januari 2019.

Den populära utställningen Secret Love producerades av Östasiatiska museet 2012. Därefter har utställningen varit på turné och setts av över en halv miljon besökare runt om i världen.

Så här skriver Östasiatiska museet om utställningen: I denna version av Secret Love som presenteras är fokus på fotopapper och är det tredje
bytet i den samtida delen av Paper Stories.

I Kina har en lika omvälvande som snabb ekonomisk utveckling ägt rum de senaste decennierna med genomgripande samhällsförändringar som följd. Samtidigt har medvetenheten om individens rättigheter ökat. I denna process förändras traditionella synsätt och värderingar. Förändringar i lagstiftningen kring homosexualitet, som avkriminalisering och strykning från listan över mentala sjukdomar, är ett exempel.

Utvecklingen återspeglas i bildkonsten, som i sin tur påverkar de sociala processerna. Konsten och de tänkande konstnärerna bidrar till att forma en ny, förändrad verklighet.
I Secret Love förenas konstnärerna i viljan att skapa visuella uttryck för tabubelagd kärlek och känsliga frågor som rör sexualitet, könsidentitet och rådande normer.

Klicka här för att läsa mer på Östasiatiska museets webbplats.

Header logo