Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap. Foto: Eva Dalin

Ny bok - HBTQ spelar roll

Nyligen släpptes boken HBTQ spelar roll av Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap. I boken diskuterar Tiina Rosenberg de konstnärliga och identitetspolitiska insatser som gjorts av öppna hbtq-artister inom svensk scenkonst.

Många av berättelserna handlar om vad det innebär att komma ut och att leva som hbtq-person i Sverige men det finns också andra teman som sammanlänkar dessa frågor med ett vidare spektrum av samhällsfrågor.

Läsaren får möta scenkonstnärer som under de senaste 30 åren haft en avgörande roll för den allt öppnare representation som karaktäriserar debatten idag. Boken ges ut av Leopard förlag.

Header logo