Queering Sápmi. Foto: Sara Lindquist.

Queering Sápmi – minoritet i en minoritet

Hur är det att vara minoritet i en minoritet? Sliter eller stärks respektive identiteter? Vid årsskiftet avslutas projektet Queering Sápmi. Projektet har gjort hbtq-personer i det samiska samhället synligare.

År 2011 startade projektet Queering Sápmi. Syftet var att skapa en komplex och diversifierad bild av vad det är att vara same och normöverskridare. Men också öppna för en förståelse mellan människor och visa hur olikheter kan tillföra styrka i en grupp istället för att försvaga den.

Grunden för projektet är berättelser, säger projektledarna Elfrida Bergman och Sara Lindquist.

Berättelser är ett av de starkaste verktygen för att skapa förståelse och respekt för andra människor. Argument och tyckanden kan du alltid ifrågasätta och protestera mot men det går inte att ifrågasätta människors minnen från deras liv. Visst, det går att ifrågasätta om varje detalj är sann i alla dess fakta, men inte det faktum att det är ett minne. Och våra minnen formar hur vi växer, vilka vi är och vilka vi därmed kan bli. Därför är minnet det viktigaste när det kommer till identitet och livsutrymme.

Att lyssna på andras livsberättelser kan skapa igenkänning, ödmjukhet och nya insikter om sitt eget liv, menar Elfrida Bergman. I de personliga berättelserna blir samhällets normer och självklarheter tydliga. Det vi tar för givet på samhällsnivå kan bli uppenbart absurt och möjligt att ifrågasätta när det kopplas till en enskild människas liv. Särskilt när det gäller en människa som inte passar in i mallen.

Dessa erfarenheter ger oss nya perspektiv på vårt samhälle och våra egna liv, menar Elfrida Bergman. Har man en gång blivit tagen på allvar, lyssnad på och respekterad är det också lättare att berätta igen, för nya människor och på nya platser. Ett queert samiskt samtal kan föda många fler.

Därför valde de båda projektledarna att samla berättelser i boken Queering Sápmi – samiska berättelser bortanför normen som gavs ut 2013. Men också i en utställning. Utställningen består av livsberättelser, fotografiska porträtt och iscensatta bilder från anonyma och offentliga personer i Sverige, Norge och Finland.

De båda verken kompletterar varandra. Boken ger djupare personporträtt i text och bild, medan utställningen visar de röda trådarna. Där blandas deltagarnas ord och bilder för att skapa en så överskådlig bild som möjligt.

Boken finns på svenska, finska, norska och nordsamiska. Engelsk översättning av boken släpps i november. Sydsamisk och lulesamisk översättning innan nyår. Att översätta boken till samiska handlar inte bara om att fler ska kunna läsa på sitt modersmål, berättar Elfrida Bergman:

– Översättningsjobbet har varit gediget, för vad heter egentligen ”androgyn” på sydsamiska? Hur översätts ”queer” till nordsamiska? Översättarna har fått skapa nya ord och terminologier för att berättelserna ska vara möjliga att uttrycka nyanserat på samiska. Till sin hjälp har de haft en grupp samiska queers som påverkat hur de själva vill definieras.

Hur sammanfattar en då projektet, nu när det går mot sitt slut? Elfrida Bergman menar att projektet byggt in det samiska i det queera och det queera i det samiska. Projektet har knutit samman personer, peppat och hyllat dem. Ájtte museum tar över ägarskapet av utställningen och ser till att den turnerar runt. Boken kommer att spridas.

– Ingen kan längre påstå att samiska hbtq-personer inte finns. Den som läser de här berättelserna kommer att förstå att ett queerperspektiv på världen och på det mänskliga öppnar dörrar för alla. Det handlar om vilket utrymme vi ger varandra att vara de vi är. Det handlar om att bygga ett starkt Sápmi där det går att älska vem eller vilka en själv vill och där människor vill bo för att de älskar platserna, människorna och kulturen.

 

Fakta: Queering Sápmi är ett demokratiprojekt för och med samiska individer som på något sätt utmanar sexualitets- och genusnormer. Projektet lyfter fram queera samiska berättelser som på olika sätt visar att människan är större än mallen. Deltagarnas livsberättelser om hur deras identiteter tar sig uttryck och samverkar med normerna står i fokus och iscensätts med text och fotografi.

På lång sikt är målet att öppna upp förståelsen mellan människor, i och utanför Sápmi, samer och icke-samer, och visa hur olikheter kan tillföra styrka i en grupp istället för att försvaga den.

Projektet Queering Sápmi ägs av Saminourra och Ögonblicksteatern. Sáminuorra är en samisk ungdomsorganisation som arbetar utifrån samiska ungdomars intressen, möjligheter och rättigheter. Ögonblicksteatern är en fri teatergrupp i Umeå.

Header logo