Till navigation Till innehåll
Interiör från renoverade biblioteket i TingsrydInteriör från renoverade biblioteket i TingsrydInteriör från renoverade biblioteket i Tingsryd

Interiör från renoverade biblioteket i Tingsryd

Tingsryds bibliotek – anpassat efter invånarnas behov

Mer framträdande barnavdelning, fler sitt- och studieplatser och en skapande-yta. Det är några av resultaten från renoveringen av biblioteket i Tingsryd.

Bidraget Stärkta bibliotek användes för:
Första Stärkta bibliotek-året sökte Tingsryds bibliotek bidrag för att förnya och renovera bibliotekslokalen. Syftet var att anpassa rummen efter det behov som idag finns av ett bibliotek.

För att få ökad kunskap och förståelse om invånarnas behov genomfördes olika workshops. Biblioteket som en mer självklar plats för de minsta barnen var något som kom fram. Önskemål och tankar fångades upp och integrerades i den fortsatta planeringen av lokalen.

Biblioteket använde sig även en metod som kallas TTT. Förkortningen betyder Tverrgående Trafikktelling och har utvecklats av den norske forskaren Tord Höivik. Metoden ger ökad kunskap kring hur biblioteksrummet tas i bruk och av vem. 

TTT handlar om att observera och räkna aktiviteter som pågår i lokalen vid utspridda tidpunkter. Hur många tittar i hyllorna? Köar för att prata med personal? Använder datorer eller andra digitala enheter? Hur många sitter ensamma eller i grupp, eller deltar i programverksamhet? I skriften Från Kalix till Ystad- om observationer på bibliotek av Malin Ögland kan du läsa mer om metoden.

– Det vi tog med oss inför renoveringen var att våra prioriterade grupper och barn och ungdomar var lågt representerade samt behovet av att öppna upp lokalen, för att få till fler studieplatser och sittplatser, berättar bibliotekschefen Johan Vintén. 

Så användes bidraget:
Utifrån dessa inventeringar planerade och genomförde Tingsryds bibliotek en renovering och uppfräschning.

– Nya möbler och en nyrenoverad barnavdelning är några resultat, säger Johan Vintén. Vi tömde lokalen, från golv till tak. Nu har vi ett bibliotek som är mer anpassat till dagens behov, med mer framträdande barnavdelning samt fler sitt– och studieplatser. Vi har också en skapande-yta som används flitigt dagligen. Bibliotekens besökare stannar kvar längre på biblioteket.

– Man känner sig inte ensam när man har ett bibliotek att gå till. Det berättade biblioteksbesökaren Maj Ivarsson när Tingsryd invigde sitt nyrenoverade bibliotek den 9 november, 2019.

En biblioteksbesökare beskriver biblioteket efter renoveringen såhär:
– Innan kändes biblioteket som ett rum med böcker, nu är det mer ett möblerat rum.

Läs mer

Från invigningen av biblioteket i Tingsryd

Från Kalix till Ystad- om observationer på bibliotek

Bidraget Stärkta bibliotek