Till navigation Till innehåll
Sara Jane, Olof Göthlin och Tove Klang från Scenbruket. Foto: Maria Jansson. Sara Jane, Olof Göthlin och Tove Klang från Scenbruket. Foto: Maria Jansson. Sara Jane, Olof Göthlin och Tove Klang från Scenbruket. Foto: Maria Jansson.

Sara Jane, Olof Göthlin och Tove Klang från Scenbruket. Foto: Maria Jansson.

Artistiska arbetssätt i skolan

I Värmland planerar gruppen Scenbruket för en förstudie där nycirkus kan förklara begrepp inom matematik, teknik och NO-ämnena. Resultatet ska appliceras på grundskolor och lärarutbildningar i landet.

Syftet med satsningen är att stärka kopplingen mellan vissa skolämnen och kulturen genom att använda Kulturrådets bidrag Stärkt kultur i skolan. Målet är att presentera ett material i form av film och text som kan användas i undervisningen.

Med nycirkus kan man förklara begrepp som aerodynamik, kemiska reaktioner och magnetism, berättar projektledaren Olof Göthlin.

– Vi vill undersöka möjligheterna hur eleverna kan lära sig vetenskapliga fenomen, fakta och teorier genom nycirkusens olika discipliner, där tyngdlöshet, relativitet, dragningskraft och multiplikation gestaltas genom kroppen, säger Olof.

Olof är lärare och undervisar i musik, idrott & hälsa, engelska samt teknik och NO-ämnena på mellanstadiet i Grums. Han menar att de teoretiska ämnena kan vara svåra att ta till sig.

– Visst, vi kan diskutera och prata om begreppen och vi kan rita eller titta på filmer. Men det är en helt annan sak att pröva själv. Kunskap blir starkare om begreppen sätts i rörelse och förankras i den egna kroppen. Det fysiska utforskandet är lättare för hjärnan att ta till sig, säger Olof.

Under våren 2023 rullar förstudien med möten, workshoppar med två professionella cirkusartister, en koreograf samt en pedagog/musiker/producent. I förstudien ingår också samtal med ämnesexperter i de teoretiska disciplinerna. Förstudien avslutas med ett seminarium med Riksteatern Värmland och Karlstads Universitet.

– Vi vill vara öppna för nya tankar i vår process. Artisterna jobbar inledningsvis på var sitt håll och så möts vi så brett som möjligt för att tratta ner innehållet till det redovisande seminariet.

På sikt hoppas Olof på en starkare koppling mellan skolan och kulturen, en fortsättning på projektet.

– Det här är ju en förstudie men vi hoppas kunna presentera bilder och filmer med starka tydliga idéer samt visa på utvecklingspotentialen för de metoder vi kommer fram till, säger Olof.