Till navigation Till innehåll
Bokspanarna, ett av initiativen på Ydre bibliotekBokspanarna, ett av initiativen på Ydre bibliotekBokspanarna, ett av initiativen på Ydre bibliotek

Bokspanarna, ett av initiativen på Ydre bibliotek

Barn och unga i fokus på Ydre bibliotek

När möjligheten att ansöka om bidrag för Stärkta bibliotek och Bokstart ville Ydre kommunbibliotek satsa på barn och unga. Ett mål var att arbetet skulle vara långsiktigt, och Ydre kommunbibliotek har därför skapat kontinuitet i hur och när biblioteket träffar barnen genom att utveckla Bibblans tidslinje. Med insatser vid olika åldrar har barn och unga i Ydre fått ökad tillgång till läsning och biblioteksverksamhet.

Biblioteket sökte bidrag för Stärkta bibliotek

Ydre kommun i Östergötland är en av Sveriges minsta kommuner med cirka 3 700 invånare. Centralorten heter Österbymo. När första utlysningen för Stärkta bibliotek kom 2018 ville Ydre kommunbibliotek satsa på två spår för barn- och unga – dels lokaler och bestånd, dels samarbeten och utåtriktad verksamhet. Prioriterade områden var läsfrämjande, digital delaktighet och programverksamhet.

Biblioteks- och kulturchefen Christine Åström berättar följande om satsningarna i Ydre:

– Målet är att genom samverkan och relationsskapande locka nya besökare till biblioteket. Med ett utåtriktat förhållningssätt ville vi nå barn och unga som inte redan kom till oss. Genom satsningen kan biblioteket finnas där unga finns. Vi dyker upp på fritids, vid isbanan eller på torget för att läspeppa och göra biblioteksverksamheten tillgänglig. Med Bokstart Östergötland börjar vi bygga relationer med familjerna redan när barnet är 6 månader och vi gör det vid första hembesöket.

Ett annat mål var att synliggöra biblioteksverksamhetens möjligheter i den kommunala strukturen och i kommunen i stort:

– Vi vill att våra samarbetspartners ska uppmärksamma och tänka på biblioteket som en resurs, inte bara vad gäller läsfrämjande utan också när det handlar om digital delaktighet, barns eget skapande och mötet med olika konstnärliga uttrycksformer, berättar Christine Åström.

Såhär användes bidraget

Ydre kommunbibliotek har genomfört en bred satsning på utökad verksamhet för barn och unga i åldrarna 0–18 år. Biblioteket har arbetat med de båda spåren – lokal och bestånd samt samarbeten och utåtriktad verksamhet – med tonvikt på det senare. En projektsamordnare för barn och unga har anlitats för projektets räkning, och biblioteket ingår numera i ett nätverk med barnhälsovård, förskola, skola och fritidshem samt ungdomscoach och ungdomsråd.

Man har bland annat genomfört följande insatser:

  • Bilderboksklubben – högläsning, boksamtal och skapande tillsammans med förskoleklass.
  • Bokspanarna – läslust på fritids som initierats och utvecklats i samarbete med barn och pedagoger på Ydres fritidshem.
  • Läslovsverksamhet med författarbesök, programverksamhet och eget skapande
  • Deltagande vid temadagar och arrangemang för barn, unga och familjer.
  • En rad aktiviteter har kring digital delaktighet, där man bland annat har köpt in en stor surfplatta, en så kallad fun table, som använts vid digitala aktiviteter.

Samverkan och personliga relationer är A och O

I alla aktiviteter har samverkan med olika aktörer kring språkutveckling, läsning och skapande varit mycket viktig. Under pandemin har en del insatser blivit inställda medan andra har kunnat hållas utomhus eller i annan form, till exempel take away-pyssel och digitala träffar.

Projektsamordnaren för barn och unga Josefine Molinder säger följande:

– Ydre är en liten kommun och vi har kunnat bygga personliga relationer till barnen och tillvarata deras intressen och läslust. Att levandegöra litteraturen och göra barnen delaktiga i läsningen på olika sätt har varit centralt: Kanske skapar vi en tavla utifrån temat i boken eller gör en smakmeditation? Samtalen med barnen om vad som händer i böckerna blir lika viktiga som högläsningen.

Just nu läser Bilderboksklubben boken Magiska godiskulor av ALMA-pristagaren Heena Baek.

– Jag vill att böckerna ska ge någonting både till barnen och den vuxna som högläser. Det gör verkligen den här, förklarar Josefine.

Barnens favoritdel i Magiska godiskulor är sidan med pappans tjat.

– Där får man ta några djupa andetag samtidigt som man inser att man själv kanske tjatar lite för mycket där hemma, säger Josefine.

Läsningen avslutas med en smakmeditation med utgångspunkt i boken. Det leder till många spännande diskussioner med barnen:

– Min pappa smakar snällhet ...
– Hur smakar det?
– Sött!