Till navigation Till innehåll
Böcker, bland annat Anne Frank, står samlade på en bokvagn.Böcker, bland annat Anne Frank, står samlade på en bokvagn.Böcker, bland annat Anne Frank, står samlade på en bokvagn.

Nyförvärv till jiddischsatsningen på Biblioteken i Malmö. Foto: Biblioteken i Malmö.

Biblioteken i Malmö satsar på minoritetsspråket jiddisch

Med hjälp av Stärkta bibliotek har biblioteken i Malmö gjort en satsning på medier på minoritetsspråket jiddisch. Utöver böcker på jiddisch har biblioteken även valt att köpa in böcker om judisk historia och kultur.

Biblioteken i Malmö (BiM) avsatte 37 500 kronor av Stärkta biblioteksanslaget till inköp av medier på minoritetsspråket jiddisch. Detta gjordes parallellt med en satsning på inköp av medier på romani.

När man sökte efter litteratur på jiddisch fann BiM en bokhandel i USA – Yiddish Book Center. Bokhandeln hade ett stort urval av litteratur samt bra och utförliga beskrivningar av böckerna, och det visade sig att de flesta av de böcker som var av intresse gick att beställa via Adlibris.

Böcker för både barn och vuxna

Efter att ha gjort ett urval beställde BiM böcker för 35 000 kronor. Merparten var barnböcker men i inköpet fanns även romaner, poesi och facklitteratur till vuxna.

– Vi prioriterade förstås böcker på jiddisch men valde även många titlar på engelska som beskriver judisk historia, judisk kultur och judiska traditioner, berättar Hedija Kodzaga, chef på BiM:s sektion Medier och system.

Vissa av böckerna, särskilt bilderböcker, köpte BiM in i flera exemplar för att man ville fördela medierna runt om på de 13 folkbibliotek som finns i Malmö.

Viktigt med ett bra urval

Det visade sig att alla de medier som BiM önskade köpa in fanns inte tillgängliga i Sverige, så därför valde man att göra en andra beställning direkt från Yiddish Book Center. Det inköpet uppgick till 14 000 kronor. I och med beställningen från den amerikanska bokhandeln överskred BiM den budget som tilldelats satsningen, och Hedija Kodzaga förklarar:

– Vi tyckte att det var väl investerade pengar att stötta projektet med ett tillskott från vår vanliga mediebudget för att få ett så bra urval av böcker som möjligt.

Mycket tid och arbete krävs

En specialsatsning av det här slaget innebär mycket mer arbete än bara urvalsarbete och att hitta betalningslösningar som fungerar för båda parter. Det går åt mycket tid till katalogisering, utrustning samt fördelning av medierna. BiM tar därför med sig en del lärdomar från denna specialsatsning på ett minoritetsspråk.

– Vi inser efter detta arbete att vi behöver avsätta minst lika mycket i personalresurser som i faktiska inköpskostnader för medierna i en satsning av det här slaget, säger Hedija Kodzaga.