Till navigation Till innehåll
Pågående pysselworkshop på biblioteket i KungsörPågående pysselworkshop på biblioteket i KungsörPågående pysselworkshop på biblioteket i Kungsör

Intresset för aktiviteterna i biblioteket har ökat

Biblioteket stärker identiteten i Kungsör

KungsörsTuben är ett resultat av stärkta bibliotekssatsningar på Kungsörs bibliotek i Västmanland. Genom korta videofilmer får invånarna i Kungsör berätta sin historia eller om ett intresse.

Bidraget Stärkta bibliotek söktes för:
Kungsör ville öka antalet arrangemang och stärka programverksamheten på biblioteket. Allt präglat av en stor öppenhet och möjlighet för Kungsörs invånare att medverka och vara delaktiga i utformningen.

Syftet med insatserna var att bidra till ökad trivsel och bildning för att på så sätt stärka identiteten hos invånarna i Kungsör. Arrangemangen skulle ske i samarbeten med ortens föreningar och studieförbund. Kungörs släktforskarförening och Västra Mälardalens Makerspace är viktiga samarbetspartners. Att använda digitala tekniker och metoder har varit ett mål med satsningarna.

– Vi vill att fler invånare ska komma till biblioteket. Hitta nya ingångar till läsfrämjande insatser för barn- och ungdomar och utveckla metoder så att de kan bli mer delaktiga i Kungsörs kulturliv, säger Ulf Hölke, bibliotekschef i Kungsör.

Så användes bidraget:
En projektledare har lett och samordnat insatserna som genomförts. Videopodden KungsörTuben är ett resultat, med korta videofilmer där Kungsörs invånare, föreningarna och biblioteket bidrar.

60 aktiviteter har genomförts för barn, bland annat en filmatiserad saga där barnen var med och byggde och målade kulisserna. Barn har intervjuat kända/okända personer i Kungsör med syftet att främja skapande och stärka invånarnas identitet. Genom åren har olika typer av workshops med berättande i fokus genomförts.

Flera författar-, illustratör-, musik-, konst- och pysselaktiviteter har inspirerat barn och ungdomars eget skapande, till exempel ”Författa och illustrera dina egna berättelser”. Barnboksförfattaren Andreas Symeonides lärde ut och inspirerade. Några av berättelserna filmatiserades. Skrivarverkstad, låtskrivande och pysselverkstad med barnboksförfattaren Sarah Vegna är andra insatser.

– Under 2019 har vi också haft ett flertal aktiviteter med läshundar för barn –  väldigt uppskattat! Våra bokfrukostar har också lockat många Kungsörare. Det har blivit så populärt att vi har fått lov att begränsa antalet deltagare. Intresset för våra aktiviteter i biblioteket har ökat och det kommer fler deltagare till bibliotekets program.

– Vi försöker också att öka delaktigheten när det gäller planeringen av bibliotekets aktiviteter. Att få med Kungsörs invånare, främja samarbetet med de lokala föreningarna och stärka kontaktytan till ortens kulturarbetare säger Ulf Hölke om satsningarna inom Stärkta bibliotek.

Se och läs mer

KungsörsTuben 
I nuläget finns tio filmer på youtubekanalen men fler är på gång att publiceras.

Bidraget Stärkta bibliotek