Till navigation Till innehåll
Maria Maunsbach och Marthina Elmqvist är värdar för Debutantscen Malmö. Foto: Ali Jihad.Maria Maunsbach och Marthina Elmqvist är värdar för Debutantscen Malmö. Foto: Ali Jihad.Maria Maunsbach och Marthina Elmqvist är värdar för Debutantscen Malmö. Foto: Ali Jihad.

Maria Maunsbach och Marthina Elmqvist är värdar för Debutantscen Malmö. Foto: Ali Jihad.

Debutantscen Malmö

Debutantscen Malmö djupdyker i den skånska litterära myllan och lyfter debuterande författare till en lokal publik. Med hjälp av Stärkta bibliotek har Malmö och dess bibliotek fått en tydlig aktör för ny, nära och ung litteratur.

Till dags dato (1 november 2022) har Debutantscen Malmö haft nio arrangemang i Malmö. Projektgruppen har även varit med på Bokmässan i Göteborg vid två tillfällen och hållit ett flertal föreläsningar för bibliotekarier, Region Skåne och andra som varit intresserade av att höra hur projektet gått tillväga för att utveckla och genomföra en så pass bred scen för ny litteratur.

En scen man pratar om

Medverkande författare är, som namnet antyder, debutanter och då främst unga. Många av dem har sin grund i någon av länets skrivutbildningar. På arrangemangen deltar, utöver debutantförfattarna, dessutom alltid några studenter från utbildningarna och bidrar med textuppläsningar.

– Genom detta upplever vi att Debutantscen Malmö på kort tid har blivit en scen för unga författare och personer som strävar efter ett litterärt uttryck. Vi är något man pratar om och strävar efter att medverka i, berättar Rickard Sjöholm som är koordinator för Debutantscen Malmö.

Exempel på författare som besökt Debutantscen Malmö är Ali Derwish, med debuten Saddam Husseins nya roman. Där har diktjagets kurdiska föräldrar för många år sedan flytt från Irak för att hamna i Malmö. Föräldrarnas berättelser och diktatorns spöke plågar honom, och fram träder en diktare och verk som är ett starkt bidrag till förståelsen av många Malmöbors situation i dag.

En annan författare som väckt stor uppmärksamhet, skrivit om livet i Malmö och besökt Debutantscen Malmö är Amanda Romare med romanen Halva Malmö har dumpat mig.

Intresset har växt snabbt

Intresset från förlagen har växt snabbt, och projektgruppen blir ofta kontaktad angående författare som förläggarna vill föra fram. Detta har kommit att lägga grunden för vad som förhoppningsvis är en långsiktig seriös scen för debuterande litteratur, som dessutom oftast skrivs av unga.

– Får vi möjligheter att även framledes utvecklas så är det vår övertygelse att vi endast är i den absoluta begynnelsen av något som har stor potential att i framtiden nå både platser och individer som själva inte vet om att de bör nås, säger Rickard Sjöholm.

Ett av scenens mål är att sänka trösklarna för samtal om litteratur.

– Vi sänker insteget för vad författarsamtal och litterära diskussioner kan vara utan att tulla på nivån och proffsigheten. Vi har ett format av samtal som jag tror att många kan inspireras av, säger Rickard Sjöholm.

En ny tydlig aktör

Medlen från Stärkta bibliotek har gått till författararvoden, resor och logi, lokalhyra, inköp av medier samt projektledararvoden. Med tanke på genomslag och intresse samt vilken grogrund detta är för regionens litterära skapare, samarbetet med skrivarlinjerna och vilken plattform scenen bidrar med, har Kulturrådets pengar förvaltats väl. Biblioteken i Malmö har fått en tydlig aktör för ny litteratur, förstlingsförfattare har fått en självklar plats för att lyfta sina verk, aspirerande författare får möjlighet att läsa sina texter för en publik och besökare får ta del av samtal med låga trösklar.

Bakgrund

Projektgruppen för Debutantscen Malmö består av

  • Maria Maunsbach, författare
  • Marthina Elmqvist, förläggare
  • Rickard Sjöholm/ KRUT, Malmö stadsbibliotek.

Läs mer

Om bidraget Stärkta bibliotek