Till navigation Till innehåll
Mediepedagog Alexander Lewin. Foto: Veronica NordMediepedagog Alexander Lewin. Foto: Veronica NordMediepedagog Alexander Lewin. Foto: Veronica Nord

Mediepedagog Alexander Lewin. Foto: Veronica Nord

En mediepedagog öppnade vägen

En mediepedagog projektanställdes på Ronneby bibliotek för att arbeta med digitalt berättande tillsammans med barnen i kommunen, framför allt med fokus på ett bostadsområde med hög invandrartäthet, men också för att jobba med den digitala delaktigheten för framför allt äldre. Det blev starten på en förändring i bibliotekets verksamhet.

Ronneby kommun med strax under 30 000 invånare är en av fem kommuner i Blekinge, i landets sydostligaste hörn. Ronneby var mottagare av en förhållandevis stor del av de människor som kom till Sverige i samband med det stora flyktingmottagandet från 2015 och framåt.

Det här sökte verksamheten bidrag för

Bibliotekets ledning och personal kände, i samråd med politikerna, att man ville försöka nå barn genom att hitta en annan ingång till läsningen och språkinlärningen, framför allt för barnen utan svenska som modersmål, och då med fokus på det digitala berättandet. Bibliotekschef Therese Emilsson Persson berättar:

– För att göra den insats vi tänkt oss ville vi hitta en medarbetare med annan bakgrund än den traditionella biblioteksbakgrunden, den vi redan hade i verksamheten. Vi sökte en mediepedagog. Det blev en filmälskare som anställdes, en filmnörd som han beskrev sig själv.

Aktiviteter på fritidsgårdar, stadsbibliotek med mera – fram till pandemin

Första året jobbade mediepedagogen med barnen på fritidsgårdarna, på stadsbiblioteket och filialbiblioteken i de olika kommundelarna och vid några återkommande tillfällen tillsammans med lärare och elever direkt i klassrummet. Tillsammans skapade de manus till berättelser och levandegjorde dessa genom olika filmtekniker. Mediepedagogen var också ute på biblioteken och erbjöd digital vägledning. Robotar köptes in. Det arrangerades aktiviteter, mekades och kördes. Ett VR-set köptes in.

Sedan bröt pandemin ut. Då stängdes allt ner, och då tvingades man, som så många andra bibliotek, att tänka om.

En digital kompetensutvecklingsresa tog vid

Projektår två blev en helomvändning för verksamheten, men också starten för personalens egen digitala kompetensutvecklingsresa. Då var det stor fördel att den digitala kompetensen redan fanns i organisationen. Med god stöttning av mediepedagogen har personalen under pandemin och nedstängningen filmat boktips, erbjudit digitala bokcaféer och sagostunder och startat upp en podd för fördjupande litteratursamtal. Det har blivit både en inre och en yttre resa. Therese Emilsson Persson förklarar:

– Vi använder i dag det rörliga mediet på ett helt annat sätt i vår kommunikation än vi gjort tidigare, och vi gör det med lätthet. Vi har under denna period tappat en del av våra besökare när vi inte kunde erbjuda fysiska arrangemang, men vi har också märkt att vi nått en ny publik, helt andra besökare till våra digitala aktiviteter.

Spännande att arbeta med barnen

Mediapedagogen Alexander Lewin menar att det har varit spännande att jobba med barnen:

– Mellanstadiet är den åldersgrupp som det har varit lättast att jobba med. Vi trodde kanske att högstadieeleverna skulle nappa på det där med att göra film, men de har varit betydligt mer svårflörtade.

På frågan om hur de var att komma in med en annan kompetens i verksamheten svarar Alexander:

– Det tog ett tag att komma in i verksamheten. Jag hade inte någon erfarenhet alls av att jobba på bibliotek och kände mig kanske lite som en främmande fågel. Men nu har vi lärt känna varandra. Jag har fått lära ut av min kunskap men också lärt mig hur det funkar på ett bibliotek – och nu skapar vi väldigt många bra grejer tillsammans.

Therese Emilsson Persson konstaterar:

– Den möjlighet att kunna få projektmedel utan krav på en egeninsats som Stärkta bibliotek erbjuder, innebär att kan tillåter sig att våga. Det innebär att vi har kunnat få in ny kompetens i verksamheten, vilket vi förmodligen aldrig skulle ha haft råd med eller tillåtit oss att göra.

Nästa steg är ”Bibblan på hjul”

Alexander är kvar i verksamheten och har en ny inriktning på gång tillsammans med sina kollegor – och en ny kollega som inte heller är bibliotekarie utan bibliotekspedagog. Therese Emilsson Persson berättar:

– Vårt nästa projekt med stöd av Stärkta bibliotek är en mindre biblioteksbuss som kan köras med ett vanligt B-körkort. Bussen kommer att landa i början av nästa år. Det mobila biblioteket ska i första hand att fokusera på en läsande landsbygd och på digital delaktighet – och det är där Alexander kommer in i bilden. Vi tänker oss att ”Bibblan på hjul” som vi kallar det, ska kunna vara så flexibelt som möjligt med ordinarie turer samt kunna delta i event och sommarlovsaktiviteter i samverkan med andra. Att förstärka verksamheten med ännu en pedagogisk kompetens är en god investering och en bra förstärkning av personalgruppen!