Till navigation Till innehåll
Bokbuss står på uppfart, filt med böcker ligger framför bussen. Bokbuss står på uppfart, filt med böcker ligger framför bussen. Bokbuss står på uppfart, filt med böcker ligger framför bussen.

Genom de två bokbussarna når Östersunds bibliotek barn och unga i hela kommunen. Fotograf: Pia Junvald

Fokus på läsfrämjandelyftet på Östersunds bibliotek

Fokus på barn och unga, från ledningsgrupp till lästimme – Östersund bibliotek arbetar målmedvetet med att stärka kompetensen inom läsfrämjande för barn och unga. I mitten av april gästade Maj Eriksson, bibliotekschef på Östersunds bibliotek, läsfrämjandelyftets nystartade frukostträff.

Östersunds kommun har ungefär 65 000 invånare och består av ett huvudbibliotek, tre integrerade områdesbibliotek, två bokbussar och har 37 anställda medarbetare. Arbetet med läsfrämjandelyftet tog fart i slutet av förra året.

– Första steget blev en kompetenskartläggning bland medarbetarna. Genom en enkät fick personalen berätta om vilken kompetens som de upplevde saknades, vilka område de själva önskade förbättra men även vilken kompetens som faktiskt fanns på plats, säger Maj.

Utifrån resultatet identifierade man fem områden att arbeta vidare med:

  • språkutveckling och läsförmåga,
  • läslust och lässtimulans,
  • litteratur och litteraturförmedling,
  • samverkan,
  • kurser och konferenser.

Inom dessa fem områden ställde man sig sedan följande frågor: vilken kompetens har vi inom biblioteket, vilken finns att tillgå via den regionala biblioteksverksamheten, vilka behöver vi plocka in utifrån.

En stor del av kompetensen fanns hos medarbetare på arbetsplatsen. Det kollegiala lärandet är viktigt och genom kartläggningen blev det enklare att se vilka kunskaper och erfarenheter medarbetarna besitter och hur andra kan del av den. Rent praktiskt kan det handla om att följa med en annan kollega i arbetet.

I det fall kunskap inte finns bland medarbetarna har man kontaktat den regionala biblioteksverksamheten som stöttar och vägleder. Kring vissa områden fanns inte kompetensen hos den regionala biblioteksverksamheten och då är planen att gå externt, vilket kan handla om att anlita föreläsare, att medarbetare går en kurs eller deltar i en studieresa.

– Vi har lyckats knyta an två personer som vi kan ta in som vikarier och som är utbildade bibliotekarier, det betyder mycket och möjliggör att medarbetare kan arbeta kompenshöjande, säger Maj.

Biblioteket erbjuder all personal en timmes lästid i veckan. Och för att bli bättre på litteratur mot barn och unga kommer samtliga medarbetare att läsa barn- och ungdomslitteratur under året. Vid det månatliga bokfikat delar man sedan med sig av den litteratur man läst.

Det strategiska arbetet är en förutsättning för att insatserna ska bli rätt och få långsiktiga effekter. Läsfrämjandelyftet är sedan i höstas en stående punkt vid varje ledningsgruppsmöte. Och för att hela biblioteket ska involveras har man varje månad en extra arbetsplatsträff där man lyfter och diskuterar olika satsningar, lärdomar och vägval inom Läsfrämjandelyft för folkbibliotek.

Läs mer

Läsfrämjandelyft för folkbibliotek

Digitala frukostträffar med läsfrämjandelyftet