Till navigation Till innehåll
Hörselkåpa, tangles och sittkuddar på Marcusskolan i Spånga. Foto: Erika WallinHörselkåpa, tangles och sittkuddar på Marcusskolan i Spånga. Foto: Erika WallinHörselkåpa, tangles och sittkuddar på Marcusskolan i Spånga. Foto: Erika Wallin

Något att fästa blicken på eller hålla i handen kan göra det lättare att hitta lugn och koncentration. Foto: Erika Wallin

För att biblioteket ska funka – för alla

En kartläggning 2018 visade att aktiviteter för barn med funktionsnedsättning sker mest vid enstaka tillfällen och med stor oregelbundenhet, trots att detta är en dubbelt prioriterad grupp enligt bibliotekslagen. Detta ville Stockholms stadsbibliotek göra något åt.

Stockholm är Sveriges största kommun med över 960 000 invånare. Stockholms stadsbibliotek har ansvar för 40 stadsdelsbibliotek samt det digitala biblioteket.

Det här sökte vi bidrag för

När kartläggningen Funkar det? – bibliotekens verksamheter för en dubbelt prioriterad grupp gjordes bedrev 40 procent av biblioteken i Stockholms län bedrev verksamhet som var riktad till målgruppen. Kartläggningen visade att aktiviteter för barn med funktionsnedsättning sker mest vid enstaka tillfällen och med stor oregelbundenhet, trots att detta är en dubbelt prioriterad grupp enligt bibliotekslagen.

Stockholms stadsbibliotek sökte bidrag från Kulturrådet för att anordna fler riktade program och anpassa de existerande aktiviteterna lite mer så att fler kan ta del av dem. Pengarna skulle gå till att utbilda personalen och ta fram ett metod- och informationsmaterial så att barn och unga med funktionsnedsättning skulle kunna ta del av bibliotekets verksamheter på samma villkor som andra unga.

Så här användes bidraget

Projektet fick namnet Bibblan Funkar, som ett svar på rubriken på den rapport som låg till grund för det. Två utbildningsförmiddagar anordnades med föreläsningar och workshops för all personal, där fokus låg på att höja kompetensen gällande bemötande av barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt hur man kan informera mer tillgängligt och hur man kan nå målgruppen.

Totalt 30 medarbetare från alla 8 geografiska enheter har nu utbildats i Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK), vilket resulterat i en markant ökning av programverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. Bland annat har det redan gjort att existerande sagostunder blivit mer tillgängliga för fler.

Kurserna i TAKK har varit uppskattade bland bibliotekspersonalen. En av de som har gått både grundkursen och uppföljningskursen är Leyla Karimi Alaghehband som är bibliotekarie på Björkhagens bibliotek. Hon berättar:

– När jag jobbade i Skarpnäck hade vi stammisar som inte hade något tal eller grav hörselnedsättning. Varje gång de kom in på biblioteket kände jag att jag brast väldigt mycket i kommunikationen med dem. Eftersom jag inte kunde använda tecken var de tvungna att skriva vad de ville ha hjälp med och jag såg i deras ansikten att det inte kändes roligt, berättar Leyla, och fortsätter:

– TAKK underlättar kommunikationen med många besökare. Vi möter många som av olika anledningar har svårt att använda det talade språket.

Lynn Alpberg håller en kortkurs i TAKK för alla bibliotekschefer i Stockholm. Foto: Erika Wallin.

Föreningen Begripsam har på uppdrag av projektet inventerat 5 bibliotekslokaler, vilket har resulterat i ett antal förslag på möjliga förbättringar. Projektet har också erbjudit möjlighet för medarbetare att utveckla nya metoder, våga prova på och därigenom lära sig tillsammans med målgruppen vad som behöver förbättras.

Man tog också fram ett metodmaterial som skickats ut till Stockholms stads 40 bibliotek. Materialet innehåller konkreta verktyg, bland annat mallar och handledning i hur program verksamheten kan anpassas och därmed förbättras. Dessutom följde det med ett kit med fysiska hjälpmedel för att underlätta koncentration, till exempel hörselkåpor, tangles som är taktilt hjälpmedel att hålla i och fingra på för att kunna hålla koncentrationen och öka möjligheten att fokusera på samt sittkuddar. Allt är valt och utarbetat i samverkan med målgruppen själv och olika intresseorganisationer. Detta kommer än mer att förbättra och tillgängliggöra bibliotekens verksamhet och lokaler framöver när man kan börja ha verksamhet igen efter pandemin.

Christina Johnson tycker att teori och praktik har gift sig på ett bra sätt i projektet Bibblan funkar: ”Vi har fått användbara tips och en tilltro till att man grejar det här. Man kommer även märka att det här arbetssättet funkar för många barn, inte bara för funkisbarn.”  Foto: Erika Wallin.

Läs mer

Funkar det? – bibliotekens verksamhet för en dubbelt prioriterad grupp

Bibblan funkar - där jag hittar, förstår och känner mig trygg

Funkis i fokus på bibblan