Till navigation Till innehåll
Årskurs 5 ställde ut i Lidingö stadshus. Foto: John SvenssonÅrskurs 5 ställde ut i Lidingö stadshus. Foto: John SvenssonÅrskurs 5 ställde ut i Lidingö stadshus. Foto: John Svensson

Årskurs 5 ställde ut i Lidingö stadshus. Foto: John Svensson.

Fördjupande arbete sätter igång tankar och känslor

Den treåriga satsningen I Raoul Wallenbergs fotspår fördjupar ett långsiktigt arbete som når alla Lidingös elever i kommunala skolor. Ingången är kulturen och fokus ligger på de konstnärliga processerna.

- Vi litar på att kulturen och den kulturella processen har ett egenvärde. Då kan vi visa skolan hur kulturen till exempel kan fungera som ett kreativt sätt att förklara historiska skeenden och möta de känslor de väcker, säger kulturchefen John Svensson.

Raoul Wallenberg föddes på Lidingö utanför Stockholm och står staty i Stadshusparken. Men satsningen I Raoul Wallenbergs fotspår rymmer fler frågor. Till exempel vad det innebär att vara på flykt. Ingången är konstnärerna och de processer som sätts igång när konstnärerna arbetar med eleverna. Årskurs 2, 5 och 8 tar sig an frågorna på olika sätt. Genom att sprida den treåriga satsningen över årskurserna berörs samtliga 1900 elever i de kommunala skolorna, ett medvetet val från staden.

I årskurs 2 gjorde man senast totemdjur i lera. Konstnären och barnen diskuterade vad det innebär att vara på flykt, vad man kan behöva ha med sig när man lämnar sitt land. Barnen formade sina totemdjur och gav djuren särskilda egenskaper som är bra att ha när man är på flykt eller egenskaper man kan behöva när man väl befinner sig i säkerhet i ett annat land. Därefter presenterade barnen sina djur för klassen.

– Det här är frågor som väcker många tankar och känslor och ett bra sätt att kunna tala om mänskliga känslor, säger John Svensson. John Svensson menar att det handlar om att förstå att konsten kan uttrycka svåra känslor men även vara ett sätt för människor att bearbeta sina rädslor eller använda konsten som tröst.

– För många elever är det första gången de träffar en konstnär och både kan skapa egen konst med hjälp av konstnären och även få samtala om varför konst skapas. Metodiken löser upp de traditionella gränserna mellan teoretiska och praktiska ämnen, säger John.

I årskurs 5 har man under åren jobbat med utställningar, dans, teater och bild. Barnen utgår från Raoul Wallenbergs historia och situationen kring Förintelsen. Tillsammans med dramapedagoger skapar man sceniska historier som knyter an till nutid. Eleverna spelar upp historierna för varandra. Drama situationen fördjupar processen.

– I en klass är det här en väldigt viktig process. Man ser sina klasskamrater på helt nya sätt. Till skillnad från den vanliga klassrumssituationen visar man andra sidor av sig själv, säger John.

I årskurs 8 ser eleverna en teaterföreställning om Raoul Wallenberg, hans ställningstagande i Budapest under andra världskriget, hans liv och hur det slutade. I efterarbetet skriver eleverna berättelser och dikter och några väljer att göra film. John berättar att responsen från lärarna alltid är positiv och välkomnande när konstnärer och elever arbetar tillsammans. De professionella kulturaktörerna är centrala i processen. Att välja ett tema är ett bra sätt att få igång ett samarbete mellan pedagoger, konstnärer och elever. Temat kan bli starten på en kreativ och konstnärlig process. Och på Lidingö välkomnas sådana processer i skolan.

– Det är ett sätt att visa lärarna hur man arbetar med kultur i skolan på ett öppet och skapande sätt, säger John och understryker att temat Lidingö valt väcker många tankar och känslor, vilket skapar stort engagemang hos alla inblandade.

Hur får man kulturen att bli ett långsiktigt och naturligt inslag i skolan?

– Kulturen måste ha ett egenvärde, projekten måste vara bra. Då fungerar dem i skolan. Vanligtvis skapas ändå en massa positiva bieffekter för elevernas övriga lärande. Kulturen är för många elever en plats där man kan prova roller och uttryck men samtidigt hitta sin egen röst och få vara sig själv. Kultur är inget man kryddar skolan med.

Johns bästa tips för fördjupning och långsiktighet

– Ett tema kan hjälpa inblandade konstnärer, pedagoger och elever att mötas och få i gång en kreativ och konstnärlig process. Det blir något att samlas kring och arbeta gemensamt utifrån.

– Låt kulturen vara huvudsaken. Välj inte tema för att det blir nyttigt för andra ämnen i skolan. Lita på att kulturen och den kulturella processen har ett egenvärde. Vanligtvis skapas ändå en massa positiva bieffekter för elevernas övriga lärande.