Dansverket WORK speglar dans som ett kroppsarbete. Foto: Åsa Rosén.Dansverket WORK speglar dans som ett kroppsarbete. Foto: Åsa Rosén.Dansverket WORK speglar dans som ett kroppsarbete. Foto: Åsa Rosén.

WORK speglar dans som ett kroppsarbete. Foto: Åsa Rosén.

Föreställningar som förändrar

Kulturorganisationen ShareMusic & Performing Arts skapar sina föreställningar med utgångspunkten att alla människor har en unik potential.

– Hos oss möts människor med olika förmågor och bakgrund, för att tillsammans skapa och utveckla sin potential. Vår idé är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt, säger Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare.

Vad är er vision?
– Vi tror på scenkonsten som ett viktigt redskap för samhällsförändring och vi arbetar för att samhällets problem med exkludering ska leda till inkludering. Det vill säga, vi jobbar med att hitta nya sätt att arbeta med att ta till vara alla människors unika potential.

Vad är unikt med era förställningar?
– Att vi till exempel använder olika former av teknisk utrustning i våra föreställningar, som gör det möjligt för alla att skapa, oavsett eventuell funktionsnedsättning eller förkunskaper. Till verket Mondgewächse av tonsättaren Patricia Alessandrini som vi satte upp 2014, utvecklades teknik för ljudskapande där deltagarnas kroppsrörelser skapade musik.

ShareMusic & Performing Arts har fått Kulturrådets utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet.