Till navigation Till innehåll
Bild för - KUR_14_turkos_rosa1_RGB.jpgBild för - KUR_14_turkos_rosa1_RGB.jpgBild för - KUR_14_turkos_rosa1_RGB.jpg

Friskolan som nappade på Skapande skola

Musikläraren Magnus Allensten på Jorielskolan i Fruängen utanför Stockholm har sökt och fått Skapande skola-pengar sedan 2014. Projekten har stor betydelse för de 60 eleverna på skolan med funktionsvariationer.

Ett av de första Skapande skola-projekten var ett samarbete med Länsmusiken i Stockholm 2014. En tonsättare skrev musik för Blåsarsymfonikerna med elevernas specialinstrument som utgångspunkt. Konserten på Musikaliska lockade ca 300 personer och filmades av SVT.

– Det boastade eleverna ofantligt. Det är väldigt viktigt att få chansen att arbeta med projekt som dessa och hitta ett sätt att musicera där eleverna kan vara delaktiga i ett större musikaliskt sammanhang. Man behöver ta in proffs för att jobba med den här typen av projekt. Och det hade inte varit möjligt utan stöd från Kulturrådet, säger Magnus Allensten.

Formellt är det skolhuvudmannen som söker Skapande skola-bidraget från Kulturrådet. Men det är i huvudsak Magnus som skriver projektplan, startar och driver projekten tillsammans med de professionella kulturaktörer man tar in i projekten. Eftersom skolan hållit på så länge har man gjort sig ett namn, berättar Magnus. Flera kulturaktörer hör av sig med egna pengar och vill samarbeta. Närmast på tur är ett Skapande skola projekt med Mosaikteatern. För Magnus har Skapande skola blivit en naturlig del i skolans löpande verksamhet.

– Sedan 2014 har jag bara kört på. Jag tycker inte det är krångligt att söka bidraget. Jag fyller i en blankett. Det är inget stort arbete. Vinningen är ofantligt mycket större. Jag gör en plan med kulturaktörerna utifrån en grundidé. Därefter ser vi vad som ska göras, om fler ska vara med och vad det kommer kosta. Får vi inte hela summan vi söker så reviderar jag projektet och pratar med Kulturrådet. Det har alltid fungerat. Jag tror man ska se ansökan som en process som kan ändras och som kan utvecklas. Man vill ju inte ställa in för att man inte får alla pengar man sökt, säger Magnus Allensten.

Magnus tre bästa tips för ett lyckat Skapande skola-projekt:

  • Se till att ha en färdig ansökan och plan innan du söker. Ta kontakt med kulturaktörerna och framför dina idéer på vad du vill göra. Skapa sedan en ansökan ihop med kulturaktörer, med pris, projektplan och datum för utförandet.
  • Var inte rädd för att hitta på egna idéer kring ett projekt. Att det finns den möjligheten med Skapande skola gör att man kan styra projektet precis utifrån de elever man vill ska vara med. Det gör även att man lättare kan styra arbetet utefter elevernas läroplan och kunskapsmål.
  • Dokumentera projektet från start till slut. Till exempel genom att filma. Använd materialet under projektets gång för att förtydliga processen och skapa diskussioner med eleverna. Det leder projektet framåt. Använd även materialet när projektet är avslutat för att ge möjlighet till analys och reflektion.