Till navigation Till innehåll
Foto på Tina Lindberg Claeson.Foto på Tina Lindberg Claeson.Foto på Tina Lindberg Claeson.

Tina Lindberg Claeson, Region Gävleborgs samordnare för barn och unga-frågor.

Gävleborg jobbar kommunövergripande

Nu kommer Region Gävleborg göra det lättare för kommunerna att söka Skapande skola-bidrag. Regionens samordnare för barn och unga-frågor Tina Lindberg Claeson kommer aktivt stödja kommunerna i arbetet med Skapande skola.

Nu startar Region Gävleborg arbetet med att stötta kommunerna med deras Skapande skola-ansökningar. Tina Lindberg Claeson berättar att hon kommer följa två spår i arbetet. Dels ska hon stötta kommunerna när det är dags att söka bidraget, dels ska hon hjälpa kulturaktörerna med kunskap om bidraget. På kulturplattform Kultimera finns regionens kulturutbud men där finns också insatser som passar kommunernas Skapande skola-projekt.

Regionerna i landet har inte Skapande skola-frågor på sitt bord. Men för ett år sedan började frågor från kommunerna i Gävleborg trilla in till regionens samordnare för barn och unga Tina Lindberg Claeson. Framförallt var det frågor som handlade om varför vissa kommuner i regionen beviljades pengar från Kulturrådet men andra inte. Tina började gå igenom kommunernas ansökningar och upptäckte att skillnaden mellan de beviljade ansökningarna från kommunerna var ganska stora.

– Alla kommuner i Gävleborg har stora ambitioner men det kan till exempel vara svårt för en liten kommun med begränsad tid att sätta sig in i bidragets syfte. Om tiden inte räcker till för att sätta sig in i bidraget kan en ambitiös ansökan lätt landa fel, säger Tina.

– Det handlar ju inte enbart om skolans måluppfyllelse utan att eleverna ska få träffa professionella kulturaktörer. Kulturaktörerna måste vara tydliga med sin professionalitet och den som söker tydlig med hur elevernas egets skapande tillsammansmed den professionella kulturaktören kommer att se ut.

Under 2021 sammanställde Tina namnen på kommunernas kontaktpersoner för Skapande skola och har nu börjat bjuda in till möten där man går igenom syftet med bidraget. Det kan vara både samordnare, pedagoger och rektorer på ett sådant möte. I en lagom stor grupp på ett tiotal personer kan diskussionerna bli bra tror Tina. Kommunerna byter erfarenheter, pratar om utbud och får tips av Tina. 

– Det är också ett bra sätt att föra över kunskap om Skapande skola, när en kontaktperson för bidraget i kommunen slutar och en annan tar vid.

De stora kommunerna i Gävleborg är vana att söka Skapande skola-pengar och behöver inte samma stöd som de mindre. Men de vill kanske pröva något de inte haft tidigare. Till exempel slöjd. Då kommer det finnas ett färdigt paket klart att pröva, berättar Tina.

– Färdiga paket är inte alltid en lösning men det kan framförallt få mindre kommuner att våga söka pengarna från Kulturrådet, säger Tina.

För att få de lokala kulturaktörerna att komma in i skolan har regionen tagit fram fortbildningar. Där berättar Kultur Gävleborg om syftet med Skapande skola, villkoren för bidraget. Och hur aktörerna kan marknadsföra sig på regionens webbplats Kultimera.

– Fortbildningarna som sker i höst är bland annat författarsamtal i skolan, tillgängligt utbud och för bildkonstnärer att skapa utbud för skolan som kan gagna både barn och ungdomar och  konstnärerna själva, säger Tina.

Bakgrunden till satsningen är att Kulturrådet tidigare beviljade en tillfällig förstärkning till kulturlivet i Gävleborg med anledning av coronapandemin.

Tina berättar att hennes arbete i första hand handlar om att etablera en struktur i regionen. Men det är kommunernas vilja som styr, understryker Tina. Kunskapen och erfarenheten finns ju hos kommunerna. Det handlar om ett kollegialt utbyte men där regionen är med och skapar ett forum som gör det lättare att samverka.

– Ambitionen är att det ska bli enklare för både kommuner och kulturaktörer att hitta varandra. Jag tror att det här arbetet kan underlätta för de mindre kommunerna och friskolorna. Vi har ett fåtal kommuner i Gävleborg som inte sökt Skapande skola. Men jag hoppas de kommer göra det nu, säger Tina Lindberg Claeson.

Läs mer

Region Gävleborgs fortbildningar för kultursektorn

Region Gävleborgs kulturplattform Kultimera