Till navigation Till innehåll
Orientaliska strängar på Högsby bibliotekOrientaliska strängar på Högsby bibliotekOrientaliska strängar på Högsby bibliotek

Orientaliska strängar på Högsby bibliotek

Integrera mera/integrera flera på Hultsfreds och Högsbys bibliotek

Biblioteken i Hultsfred och Högsby vill locka både de som redan besöker biblioteket, men också de som inte vet vad biblioteket har för uppdrag i samhället. Mottot är: Integrera mera/integrera flera.

Bidraget Stärkta bibliotek söktes för:
I omvärldsanalysen inför ansökningsomgång 1 av Stärkta bibliotek insåg Hultsfred och Högsby att deras kommuner hade liknande utmaningar och ambitioner. Man ville bland annat nå fler invånare och framförallt personer med annat modersmål än svenska.

2015 tog båda kommunerna emot många asylsökanden. Biblioteken ville stärka arbetet gentemot dessa grupper och hitta fler sätt att förmedla litteratur på. Behov av att stärka bestånden av litteratur på mångspråk och lättläst fanns också. Många i bibliotekets personal har varit involverade i projektet och man har projektanställda som bland annat talar arabiska och kurdiska.

Förhoppningen med projektet är att stärka bibliotekets roll kring att hjälpa individer till ökad delaktighet och livslångt lärande och att fler känner sig hemma på biblioteken. Det innebär även behov av att personalen reflekterar och får ökad kunskap kring bibliotekens roller i sitt lokalsamhälle.

Som inspiration och kunskapskälla använde biblioteken David Lankes tankar om bibliotek. Han menar att vi inte ska se biblioteken som samlingar och bibliotekariernas huvuduppgift som att ordna och förvalta de samlingarna. I förstudien till projektet står det:

”Istället ska vi se biblioteket som en plats med ett uppdrag från sitt omkringliggande samhälle att underlätta kunskapsskapande med hjälp av bibliotekarier. Lankes anser att bibliotek borde vara en plattform för deltagande som tillåter invånarna i samhället att dela passioner, expertkunskaper och resurser.

Så användes bidraget:
Hultsfred och Högsby har gjort en mängd insatser och evenemang och på olika sätt arbetat med att förmedla litteratur och för att skapa möten och stärka mångfald och integration. Språkkaféer, information till vuxenstuderande och uppsökande verksamheter för att skapa fler samarbeten har varit kontinuerliga inslag i projektet. En mängd litteratur på mångspråk och lättläst för både barn och vuxna har köpts in. Biblioteken har prövat fler inköpsvägar än det sedvanliga.

Projektledaren Hampus Eriksson berättar:

– Vår ambition är att få barn, ungdomar och vuxna att förstå att biblioteket är till för alla. Få dem att känna sig trygga när dem kommer, och att vårt fokus alltid är läsning och språkutveckling. Därför blandar vi våra aktiviteter med boktips och pyssel, musik och dans, teater. Vi vill ha ett brett utbud. Vi vill locka både de som redan besöker biblioteket, men också de som inte vet vad biblioteket har för uppdrag i samhället. Vårt motto är: Integrera mera/integrera flera.

Projektet har även varit en läroprocess för biblioteken och personalen har haft möjlighet att delta i olika kurser. Hösten 2020 anordnas en gemensam kompetensdag med inbjudna föreläsare. Under hösten kommer läsinspiration vara ett extra fokusområde.

Projektledaren Hampus Eriksson berättar följande om vad gemensam gemensam reflektion och utbildning i projektet lett till:

– Mångfaldsperspektivet har varit centralt i hela projektet. Genom att våra arbetsgrupper blivit mer heterogena tack vare nyanställningar, är vi konstant i kontakt med interkulturella frågeställningar, vilket ökat medvetenheten om vilka specifika förutsättningar som finns i mötet mellan individer med olika kulturell bakgrund. Det ger oss insikter om hur de egna föreställningarna och de egna kulturella referensramarna färgar våra möten i det dagliga arbetet.

Totalt har biblioteken nått 1911 personer vid 95 olika tillfällen under projektets första år. Biblioteken har haft fler utlån och fleraktiva låntagare 2019 jämfört med 2018. Under 2020 och 2021 fortsätter Hultsfred och Högsby med satsningarna men anpassat efter corona. En ambition är att satsa ännu mer på småbarn och deras föräldrar.

Läs mer

Bidraget Stärkta bibliotek