Till navigation Till innehåll
Foto: Maria PassbyFoto: Maria PassbyFoto: Maria Passby

Foto: Maria Passby

Karlskrona kopplade på keramiker till museibesöken

Hur gör skolan och förskolan för att hitta en konstnärlig ingång tillsammans med ett museum? I Karlskrona tog förskolan in en keramiker för att få igång en konstnärlig process efter att barnen varit på Marinmuseum och Blekinge läns museum. Helt i linje med hur Skapande skola-bidraget ska användas när skola och museum arbetar tillsammans.

Tanken med Skapande skola är att få igång en konstnärlig process där barnen tillsammans med en konstnär kan fördjupa sig inom ett konstområde genom att själva skapa. Det kan ske i museet eller utanför. I Karlskrona ville förskolan få barnen att förstå sin nutid genom historien. Hur såg båtar och hus ut förr i tiden och hur ser de ut idag? Vad var det som hände där emellan?

Maria Passby administrerar förskolornas och grundskolornas ansökningar i Karlskrona. Det är hos henne skolornas projektförslag landar.

– Jag vet vilka gränser Skapande skola sätter. Till exempel säger jag nej till en skola som vill ha pengar för ett besök på Naturum (besökscenter om Blekinges natur reds anmärkning). Resan får de bekosta själva. Men vill de ha med en konstnär som jobbar vidare med barnen i skolan får de Skapande skola-pengar för konstnären. Vi beviljar heller aldrig ”engångs-happenings”. Jag har själv arbetat som naturskole-pedagog och jag vet att det krävs minst fem tillfällen med barnen för att skapa tillit och få igång en inlärningsprocess.

Förskolan besökte Marinmuseet och Blekinge läns museum för att lära sig hur människor i Karlskrona bodde och arbetade förr i tiden. Hur det gick till när man byggde hus och båtar, vilka material som användes. Museipedagogen berättade hur det gick till då och hur det går till idag.

Väl tillbaks på förskolan fördjupade man de tekniska och historiska kunskaperna genom den konstnärliga ingången. Tillsammans med en keramiker experimenterade barnen med lera och andra material, byggde hus och båtar, samtalade om nutid och dåtid. Keramikern berättade också om lerans historia, hur den användes förr i tiden och hur den används idag.

Varför är den professionella kulturaktören viktig i ett projekt?

– Det blir roligare att lära sig genom konsten och kulturen. Man kommer lättare ihåg det man lärt sig och man ser lättare helheten. Det spelar ingen roll vilket ämne det är, matematik, historia eller något annat. Men att det är en helt ny person som kommer in och jobbar tillsammans med barnen är lika viktigt. Konstnärer arbetar annorlunda och det gör barnen nyfikna. Museerna har striktare krav på sig. En konstnär kan spinna loss på ett annat sätt.

Konstnären tillför också en annan dimension som direkt har att göra med det egna skapandet, menar Maria:

– När jag tittar på skolornas utvärderingar ser jag hur barnens självkänsla stärkts, hur de fått visa att de duger, att de växer. Det är genomgående för alla våra Skapande skola-projekt i Karlskrona.

Marias bästa tips när skola och museum jobbar tillsammans:

  • Korsbefrukta skolämnena med ett konstuttryck. Låt eleverna bli aktiva kultur- och konstproducenter istället för passiva konsumenter.
  • Informera museernas pedagoger redan före besöket om syftet med museibesöket. Och hur efterarbetet med kulturaktören kommer se ut. Det utmanar museipedagogen att tänka kreativt.
  • Låt kulturaktören vara med i planeringen i skolan men också tillsammans med klassen under själva museibesöket. Då kan aktören bygga vidare på det eleverna upplever.