Till navigation Till innehåll
Magnus Utvik hålller i workshop i Stallarholmen 2019 Magnus Utvik hålller i workshop i Stallarholmen 2019 Magnus Utvik hålller i workshop i Stallarholmen 2019

Magnus Utvik hålller i workshop i Stallarholmen 2019. Foto: Christer Hermansson

Kommunförfattarprojektet i Strängnäs har lett till texter som berör

Strängnäs kommun sökte medel från Stärkta bibliotek för att inrätta en halvtidstjänst som kommunförfattare, och den 1 oktober 2018 anställdes Magnus Utvik. Han började på halvtid och från 2019 har han arbetat 80 procent. Projektet har nu hållit på i nästan tre år och avslutas den 31 december 2021.

Så här användes bidraget

Magnus Utvik är skrivpedagog och arbetade tillsammans med bibliotekarien och litteraturutvecklaren Peter Björkman 2018–2019 med projektet ”Skriv om ditt liv i Strängnäs kommun”. Uppgiften var att inspirera och uppmuntra kommuninvånarna att berätta om sina minnen, känslor och upplevelser. Man ville också få fler att uttrycka sig i skrift.

En antologi med 130 deltagande författare

Under perioden genomfördes en rad litterära workshops tillsammans med personer med intellektuell funktionsnedsättning, gymnasieelever, nyanlända vuxna samt den intresserade allmänheten i kommunens olika delar. Resultatet av projektet blev en antologi med över 130 medverkande författare från hela Strängnäs kommun.

Genom den goda uppslutningen och mångfalden bland deltagarna lyckades man skapa en gemensam kontaktyta för invånare i kommunen som aldrig annars skulle träffas. Under hösten 2018 och våren 2019 tog också Magnus och Peter också emot kommunbor på kulturhuset Multeum. Där kunde kommunborna bolla idéer om romaner, noveller och dikter.

Glädjen och styrkan i det litterära skapandet knöt samman människor – unga, gamla, svenskar, nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Kulturchef Christer Hermansson berättar:

– Jag är väldigt glad och stolt över det arbete som har utförts i projektet! Vi har verkligen nått väldigt många människor som inte tidigare har varit i kontakt med biblioteket.

En skrivcirkel på kriminalanstalten i Mariefred

Kriminalanstalten Mariefred ligger i Strängnäs. Det är en klass 2-anstalt med cirka 100 intagna män som alla är dömda för grova brott. Där inledde Magnus Utvik i september 2019 en skrivcirkel med intagna klienter. I skrivcirkeln medverkade 6 intagna mellan 27 och 58 år. Tanken var att skrivcirkeln skulle omfatta 6 träffar på vardera 1,5 timme, men gensvaret från såväl deltagarna som anstaltsledningen var stort, vilket gjorde att skrivcirkeln utsträcktes till 14 träffar.

Skrivcirkeln avslutades i början av mars 2020 på grund av covid 19-pandemin, vilken gjorde fysiska träffar på anstalten omöjliga. Då hade de intagna skrivit sig igenom ett trettiotal olika övningar och fördjupat sig i olika litterära grepp, till exempel anslag, förtätning och konfliktupptrappning. De hade också fått prova på att skriva poesi och noveller. Vid varje skrivtillfälle och efter varje övning läste deltagarna upp vad de skrivit och fick respons från de övriga deltagarna.

Alla intagna fick också skapa en egen fiktiv kriminalkommissarie som skulle ligga till grund för en kriminalroman eller tv-deckare. Denna uppgift sträckte sig över ett tiotal skrivtillfällen och resulterade i flera välskrivna inledningar till tänkta kriminalromaner.

Ganska fort märktes en betydande utveckling vad gällde de intagnas språkbehandling i skrift. Detta noterades också av anstaltsledningen som kunde se en mer avancerad språkbehandling och en större vilja att på ett levande sätt uttrycka känslor och åsikter. Det märktes inte minst på de intagnas olika skriftliga förfrågningar och ansökningar till Kriminalvårdens ledning.

Friheten innanför murarna

Peter Björkman satte samma en del av de texter som producerades under skrivcirkeln i en antologi som fick titeln ”Friheten innanför murarna”, vilket är ett citat ur en av de medverkandes texter. Antologin vittnade om ett ökat självförtroende och en vilja att uttrycka såväl känslor och erfarenheter från livet inne på anstalten som drömmar och planering inför livet efter frigivning.

Jakob upptäckte skrivandet redan i en cell i Kumlabunkern. Han uttrycker följande i en text: ”Att skriva är ett verktyg, en nyckel. Det tar mig in i en helt annan värld där jag kan bestämma själv. Jag är helt enkelt fri.” För Victor var skrivandet ett sätt att avreagera sig, att berätta hur han mår. När Filip skriver ser han sig själv utifrån: ”Det är nästan som en konversation med mig själv.” Kim som har dömts till döden i Thailand, suttit åtta år i ett ökänt fängelse och nu avtjänar resten av sitt straff i Sverige, skriver för överleva mentalt. David har blivit en modigare människa: ”Jag har förlorat mitt stora ego här i fängelset. Jag är inte rädd längre att skriva till alla jag älskar och säga just det.”

När antologin släpptes i oktober 2020, fick den ett stort massmedialt genomslag.

– Magnus Utvik och de deltagande klienterna har skrivit en väldigt stark antologi med berättelser och texter som verkligen berör. Att skriva och kunna uttrycka sig är viktigare än någonsin i ett demokratiskt samhälle, menar kulturchef Christer Hermansson.

Läs mer

Kommunförfattare – Strängnäs kommun

Våra bokprojekt – Strängnäs kommun

Artiklar och reportage:

Magnus Utvik är landets första kommunförfattare | SVT Nyheter

Strängnäs kommun släpper antologi: ”En supersuccé” | SVT Nyheter

Strängnäs talar ut! Sveriges första kommunförfattare fick nästan alla i stan att börja skriva 16 december 2019 – Kulturreportaget i P1 | Sveriges Radio

”Kommunanställda skrev sura mejl till sig själva” – Dagens Samhälle