Till navigation Till innehåll

Vill du starta ett kulturcrew?

Vill du sätta i gång ett KulturCrew på en skola så fungerar gruppen också utmärkt som referensgrupp för Skapande skola-projekt. Lykke Pörtfors, handläggare för Skapande skola, berättar att det kommer många frågor till Kulturrådet om vad vi menar med kravet på att skolhuvudmannen ska arbeta med elevers delaktighet inom Skapande skola bidraget.

Knäckfrågan för våra sökande är hur det här kravet ska omsättas i praktiken?

– KulturCrew som modell är ett mycket bra svar på den frågan. Barns och ungas delaktighet är ju en rättighet enligt Barnkonventionen och också en stor och viktig del i skolans demokratiuppdrag. Skolan har redan strukturer för demokratiska processer, som till exempel elevråd, och det kan man vidareutveckla med ett Kulturcrew. Då kan de här eleverna fungera som en expertgrupp för skolans arbete med konst och kultur och fungera som språkrör för skolans alla elever. Det är en utmärkt modell och ett mycket bra exempel på hur skolhuvudmän kan arbeta med Barnrätt i praktiken och frågan kring delaktighet.

Kontakt

Lykke Pörtfors

  • Handläggare