Till navigation Till innehåll
Del av orkester med blåsinstrument. Del av orkester med blåsinstrument. Del av orkester med blåsinstrument.

Konstnärlig expedition med #sharemusiclab i Jönköping. Foto: Katarina Hatti Isaksson.

Kunskapscenter ökar inkludering

Kulturorganisationen ShareMusic har länge jobbat för ökad inkludering inom scenkonsten. Fokus ligger på deltagarna och utövandet. Nu bygger de ett kunskapscenter för att dela med sig av sina erfarenheter.

– Vi förfinar våra arbetssätt och förhållningssätt utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de globala målen (Agenda 2030) för att göra kulturen tillgänglig för alla, säger verksamhetschefen och konstnärliga ledaren Sophia Alexandersson.

Hur började ni?
– Vi har jobbat i 15 år och har länge haft regionala uppdrag. Vi jobbar utifrån ett rättighetsperspektiv och har samlat på oss massor av kunskap. Arbetet vi gör är efterfrågat runtom i landet. Politiker och tjänstemän tycker det vi gör är viktigt och ser vikten av att arbetet kommer hela Sverige till del. Vi anlitas ofta av andra och får frågor om hur man bör arbeta. Nu vill vi sprida våra kunskaper ytterligare genom att etablera oss som kunskapscenter.

Hur går ni vidare?
– Vi konkretiserar våra arbetssätt och metoder så fler kan ta del av det. Vi tar hjälp av referensgrupper för att stämma av så vi kan möta kunskapsbehov och efterfrågan på bästa sätt framöver. Vi vill öppna dörrar och vidga synen på personer med funktionsnedsättning. Vilka normer styr att man känner sig välkommen? Hur kan man delta fullt ut? Hur utbildar man sig och kommer in på arbetsmarknaden? Det är så viktigt att ha med sig dessa frågor och jobba i alla led. Vi arbetar direkt med målgruppen personer med funktionsnedsättning i kurser och workshops, men arbetet med det nationella kunskapscentret handlar mycket om att sprida kunskapen till andra kulturaktörer för att bredda synsättet. Därför är det viktigt att jobba med utbildare som kulturskolor, högre konstnärliga utbildningar, scenkonstinstitutioner, orkestrar och andra. Vi har nu kommit halvvägs i det treåriga projektet med kunskapscentret. Vi har tre fokusområden: dans, musikteknologi och konstnärliga labb. I de konstnärliga labben är det fokus på hur inkluderande och kollaborativa processer kan genomföras i praktiken.

Vilka avtryck kommer projektet ge?
– I slutet av hösten 2020 är projektet slut. Då hoppas vi ha strukturerna klara. Då har vi förfinade arbetssätt och metoder och kunskapscentret är permanent. Kanske har vi hittat nya former för att dela kunskap. Vårt konstnärliga utvecklingsarbete har troligen tagit en ny form och leder till att vi samarbetar praktiskt med allt fler kultur- och utbildningsinstitutioner. Då finns också en digital kunskapsbank där alla kan ta del av goda exempel från Sverige och internationellt inom konstnärlig utveckling och tillgänglighet. Vi hoppas och tror att allt fler aktörer blir medvetna om och strävar efter att erbjuda en inkluderande miljö.

Sophias bästa tips

  • Var öppen och lyhörd. I ett utvecklingsarbete kan mycket hända och förändringar i projektet kan behövas.
  • Tid för reflektion är viktigt för att kunna se och förstå vad som händer i ett projekt.

ShareMusic har fått Kulturrådets utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet.