Till navigation Till innehåll
Böcker går också bra att låna på Fixoteket. Foto: Susanne Kronholm.Böcker går också bra att låna på Fixoteket. Foto: Susanne Kronholm.Böcker går också bra att låna på Fixoteket. Foto: Susanne Kronholm.

Böcker går också bra att låna på Fixoteket. Foto: Susanne Kronholm.

Låna en robot på biblioteket

När biblioteket i Säter ville bredda sin verksamhet skapade de Fixoteket, en plats där intressen, fantasi och kreativitet kombinerat med teknik får växa.

Jonna Steinrud är MIK-bibliotekarie:

Hur föddes idén till Fixoteket?
– Vi skulle ta fram en ny biblioteksplan och identifierade tre områden som vi tyckte var viktiga. Vi valde demokrati, läsfrämjande och MIK (medie- och informationskunnighet).

Hur gick ni vidare?
– Vi märkte att om vi som personal ska känna oss trygga med att jobba med det digitala så måste vi förankra oss i en plats. Vi frågade oss, hur kan vi skapa ett utrymme i biblioteket så att vi kan jobba mer konkret med frågan? Då kom vi på att vi skulle skapa ett Fixotek, en skaparverkstad där vi kombinerar digital och analog kunskap.

– Hos oss kan man till exempel lära sig att rita på papper men också lära sig om digitala sätt att rita, genom olika program och appar. I Fixoteket kan man också bygga egna konstruktioner eller robotar men också skruva isär saker för att se hur de fungerar.

Vad blev resultatet?
– Fixoteket blev en plats i vårt bibliotek med analoga och digitala verktyg för skapande. Vi har också fått fler besökare. Nu lånar man allt från böcker till pussel, robotar och sällskapsspel och personalen har fått en plats där vi konkret jobbar med MIK. Våra besökare har fått en breddad syn på vad ett bibliotek är och vad man kan göra här.

Säters bibliotek har fått Kulturrådets bidrag Stärkta bibliotek.