Till navigation Till innehåll
Barn kollar in bokhylla utanför Hylte bibliotek.Barn kollar in bokhylla utanför Hylte bibliotek.Barn kollar in bokhylla utanför Hylte bibliotek.

Hylte bibliotek har många barnaktiviteter utomhus.

Läsfrämjande och digitalt går hand i hand i Hylte

Genom bidraget från Stärkta bibliotek såg Hylte bibliotek en möjlighet att dels stärka sitt digitala arbete, dels genomföra fler program och läsfrämjande insatser för att nå nya användare.

Hylte är Hallands enda inlandskommun. I kommunen bor cirka 11 000 personer, varav drygt en fjärdedel (25,7 procent) är barn och unga. Hylte har även en hög andel utrikes födda (32,2 procent av den vuxna befolkningen), varav många behöver digital vägledning. Därutöver är 9,2 procent av kommunens vuxna arbetslösa och utbildningsnivån är låg. Genom projektet ville biblioteket därför bidra till att öka den digitala kompetensen och till att fler kunde komma ut i arbetslivet.

I Hylte finns tre bibliotek som alla har meröppet sedan slutet av 2016, vilket innebär att man kan besöka biblioteket även när personalen inte är på plats. Meröppet är populärt, framför allt på filialerna där öppettiderna är mer begränsade; under 2020 var i genomsnitt 37 procent av alla filialbesök ett meröppet-besök. Det finns även ett Digidelcenter som biblioteket driver gemensamt med Hyltes digitaliseringsenhet. Centret innehåller både en utbildningsdel och en test- och lärmiljö med syftet att hjälpa besökarna med teknik, visa upp ny teknik och anordna workshops, föreläsningar med mera.

Personalen har dessutom utbildats i medie- och informationskunnighet (MIK) – främst via regionbiblioteket men även i egen regi.

Så här användes bidraget

Bibliotekschef, Jessica Blohm berättar:

– Fram till coronavirusets intåg i mars var vi inne i en stark uppåtgående trend, med stor publik vid arrangemangen på vår stämningsfulla scen. Nya besökare hittade till oss tack vare utökat antal aktiviteter. Exempelvis hade vi flera författarbesök, bokcaféer, högläsning och föreläsningar. Första bokcirkeln om biblioterapi blev en succé – där vände vi oss till vana läsare och hade fördjupade litteratursamtal med välmående i fokus. Även drop in-tiderna på Digidelcenter var populära.

Men i och med coronapandemin blev biblioteket tvunget att ställa om sin verksamhet på olika sätt, och hittills har man arrangerat bland annat:

  • litterära tävlingar på sociala medier
  • digitala författarbesök och skrivarworkshops
  • digitala boktips
  • digitala språkstartsbesök och bokprat med skolklasser
  • digitala sångstunder varje vecka tillsammans med öppna förskolan
  • barnaktiviteter utomhus, till exempel där barnen har fått träffa biblioteksponnys och låna hästböcker samt sagopromenad och barnteater
  • påsklovskassar för barnfamiljer med både låneböcker och gåvobok
  • take away-bokkassar med böcker som plockats ihop utifrån önskemål.

Öppettiderna har utökats och antalet lån har ökat

I början av 2020 utökades öppettiderna på filialerna, i och med att FN:s barnkonvention blev svensk lag. Öppettiderna anpassades efter skolans tider, och de äldre barnen kunde därmed komma in på biblioteket efter skoltid i stället för att mötas av en stängd dörr. Det har bidragit till att biblioteket haft en god utlåningsstatistik.

Systembibliotekarie Helena Sandström berättar:

– Pandemin har inneburit att litteraturen har blivit en viktig del av många människors vardag. Utlåningen ökade med 20 procent 2020 – främst den digitala utlåningen (83 procent), men även den fysiska utlåningen (6 procent). Vi har även nått nya grupper digitalt, till exempel barn och unga som använder Ztory. Framför allt är det användningen av Press Reader som har vuxit, och vi kan se att dagstidningar från flera delar av landet lästes under 2020. Vårt digitala utbud är numera lika stort som det fysiska.

Ett ökat läsande är bibliotekens främsta uppdrag. År 2020 lånade Hyltes invånare 7,5 media per person (fysiskt och digitalt). Motsvarande siffra var 6,2 lån 2019 och 5,7 lån 2018. Biblioteket bidrar också till att minska de digitala klyftorna både genom Digidelcenter och genom biblioteken. Genom att det finns arabisktalande språkkompetens i båda verksamheterna ökar också möjligheten till integrering och inkludering för utrikesfödda.

Reflektion och samverkan är viktiga delar av arbetet

Bibliotekschef Jessica Blohm berättar:

– Det självorganiserade kollegiala lärandet leder till många nya tankar och idéer. Bibliotekshögskolan i Borås har gjort följeforskning på oss för att utvärdera våra insatser inom Digitalt först, vilket har bidragit till reflektion och omvärldsbevakning. Vi samverkar också kontinuerligt med Regionbibliotek Halland och de halländska kommunerna på olika nivåer, till exempel kring Språkstart Halland och på MIK-området.

– Under pandemin har bibliotekscheferna träffats varje vecka för att utbyta erfarenheter. Biblioteket ska erbjuda något för alla och vi längtar verkligen efter att få återuppta all vår utåtriktade verksamhet igen och gärna också pröva nya idéer! Hyltebiblioteken har till exempel planer på regelbunden pop up-verksamhet i socialt utsatta områden genom LFI-metoden [LFI – läsa för integration] och ett utökat samarbete med regionens psykologer.

– Så fort möjlighet ges blir det också en kurs om att skydda sig mot bedrägerier – Försök inte lura mig. Sedan finns det efterfrågan på ponny-pop up – det kommer högt upp på listan av efterlängtade aktiviteter!

Läs mer

Pop-up-bibliotek med ponnyer sprider läslust i pandemitider – Bonnierförlagen (bonnierforlagen.se)

Hyltebiblioteken | Facebook

DigidelCenter Hylte kommun | Facebook

Bibliotek – Hylte kommun

Språkstart Halland – små barns språkutveckling - Region Halland

Användarna först med det digitala i fokus: Folkbibliotekariers arbete inom den nationella satsningen för ökad digital kompetens