Till navigation Till innehåll
Interiörbild från Sörmlands museum. Foto: Sörmlands museum.Interiörbild från Sörmlands museum. Foto: Sörmlands museum.Interiörbild från Sörmlands museum. Foto: Sörmlands museum.

Berättande magasin på Sörmlands museum. Foto: Sörmlands museum.

Magasinet mitt i museet

När Sörmlands museum planerade för ett nytt hus bestämde man sig för att lyfta fram samlingarna. Därför skapades en ny sorts öppna och berättande magasin som ligger mitt i det nya museihuset.

– Samlingarna med sina många berättelser och människor är ju museernas grund och särmärke. De ska användas och visas, säger museichefen Karin Lindvall.

Hur började det?
– Vi har länge jobbat med öppna samlingar men när vi började planera det nya huset tänkte vi ett steg till. Vi vet ju att samlingarna bär på många berättelser och perspektiv, inspiration och kunskap. Hur får vi fler människor att ta del av dem? Samlingarna ägs ju dessutom av alla, inte av museet. Hur ser vi till att de också är tillgängliga för alla?

Hur gick ni vidare?
– Nu finns magasinen mitt i museet, omgivet av glasväggar. Det är fortfarande säkra och klimatiserade magasin men numera både mer synliga, formade så att berättelserna och människorna synliggörs. Nu fortsätter vi på flera fronter. Fortsatt analys av samlingarna för att hitta tillbaks till de ursprungliga sociala sammanhangen. Vi har lämnat det traditionella sätten att visa material och föremål var för sig, kläder, bord eller ljusstakar. Vi utgår från berättelsen och sätter in föremål, bilder och arkivmaterial i ett mänskligt sammanhang. Berättelsen kan vara en människa, en gård, en institution, en arbetsplats.

– Sättet att arbeta innebär också en större grad av gestaltning i magasinen med bildspel, film, ljus och på sikt även ljud. Temavisningar gör att vi kan visa samma föremål men ur olika perspektiv och från andra ingångar. Nu jobbar vi mycket med att utveckla sätt som gör att publiken kan både ta del av och interagera med samlingarna när de står utanför glasen.

Vilka effekter har projektet fått?
– När människor möter berättelser sätts minnen igång och frågor uppstår. Det skapar engagemang. Samlingarna ger oss upplevelser och perspektiv på oss själva. Vi kan kliva in i andra människors villkor, människors sätt att tänka och känna. Det är därför vi har museer. Poängen med projektet och Sörmlands museum sätt att arbeta med samlingarna är ju just detta, att utveckla många olika sätt att arbeta, visa och använda samlingarna som gör att de inte bara finns utan verkligen används av många olika människor. På många olika sätt.

Karins bästa tips

  • Sätt människan i centrum och i fokus, alltid och konsekvent i allt.
  • Pröva hellre och riskera misslyckande. Man kan alltid göra om.

Film om Berättande magasin (Youtube)

Sörmlands museum har fått Kulturrådets utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet.