Till navigation Till innehåll
Biosalong där två barn tittar på en bioduk. Biosalong där två barn tittar på en bioduk. Biosalong där två barn tittar på en bioduk.

Foto: Erika Wachenfeldt

Mer popcorn, Alfons Åberg! – ett projekt för mer film på biblioteken i Gävleborg

När möjligheten att söka medel från Stärkta bibliotek startade hade de tio kommunerna i Gävleborgs län redan ett bibliotekssamarbete kallat HelGe, med bland annat ett gemensamt digitalt utbud. Dvd-filmer lånades ut på biblioteken men de program och aktiviteter som genomfördes var endast i liten utsträckning knutna till film. Biografer fanns i samtliga tio kommuner och aktiva filmföreningar fanns på flera platser, men samarbetet mellan bio och bibliotek bestod i enstaka visningar av barnfilm som lovaktivitet.

Mer strömmad film på biblioteken

Projektidén var att bibliotekens digitala utbud skulle innehålla strömmad film och att filmaktiviteterna skulle öka både på biblioteken och i samarbete med biograferna eller filmföreningar. Biblioteken i Gävleborg ville helt enkelt ha mer film i hela länet!

Ovanåkers kommun ansvarade för det gemensamma projektet, med stöd från regionala verksamhetsutvecklare för bibliotek och film på Kultur Gävleborg.

Det ska vara enkelt och roligt med film

Grundtanken i projektet var att göra det enkelt och roligt med film­visningar och samarbeten kring film. Utrustning köptes in för visning och mörkläggning för att filmupplevelsen på biblioteket skulle bli så bra som möjligt, särskilt på orter utan biograf. Dessutom togs en liten katalog fram med dvd-filmer där biblioteken har visningsrätt. Projektkoordinatorn, som hyste stor kärlek till film och hade stor kompetens om visning, fanns tillgänglig för att svara på frågor, ge praktisk hjälp och bolla idéer med.

Pandemin gjorde det svårt med större fysiska evenemang men på biblio­teken arrangerades bland annat minibio med film och pyssel samt filmvisning för deltagare i vår biblioteksklubb för unga. Särskild satsning gjordes på filmverksamheten i några av länets mindre filialer.

Samarbete med lokala biografer

Film är alltid bäst på bio – därför ville man samarbeta mer med lokala biografer. Ett filmrum på biblioteket kan till exempel fungera som försalong till biografen för de minsta som där får lära känna film i ett gemensamt rum. Samarbetena hittills har bestått av, exempel:

  • koppling till biografernas befintliga utbud av bokfilmatiseringar med bokcirklar,
  • bjudit barnfamiljer på biobesök där biljetterna hämtades ut på biblioteket,
  • har haft digitala författarbesök på biografen/bioduken.

Gemensamt använder biblioteket och biografen olika kunskaper och kompetenser för att tillsammans sätta ihop bra kulturprogram.

Pandemin skapade fler digitala lösningar

Biblioteken ville också erbjuda strömmad film genom en digital tjänst, vilket verkligen uppskattades under pandemin. Olika teman lyftes fram för barn och vuxna genom specifikt sammansatta program i streamingtjänstens utbud.

Pandemin synliggjorde även fördelarna med det digitala formatet. Bibliotekens digitala bok-och filmsamtalscirklar, som bland annat använde sig av Cineasternas utbud, blev meningsfulla rum för att mötas, när många satt hemma ensamma. Initiativen fortsätter även nu när biblioteken är öppna, för dem som inte kan delta på plats eller som föredrar det digitala formatet av andra skäl.

Fortbildning ledde till kunskap och kontakter

Att visa film är en sak men kringaktiviteter som filmsamtal en annan, och det kan vara svårt att veta var och hur man ska börja. Därför ordnades ett antal fortbildningar med hjälp av den regionala biblioteks- och filmverk­sam­heten för att bli tryggare i att arrangera filmevenemang. Tillfällena handlade om allt från teknik och visningsrättigheter till filmsamtal men viktigast var ändå att inspireras, gemensamt se på film och få nya idéer. Det fanns även möjlighet att knyta kontakter med aktiva personer från olika filmföreningar, för att minska tröskeln att samverka.

Tre vägledningar för filmsamtal togs fram, en allmän vägledning, en vägledning med fokus på bok och film samt en vägledning med fokus på barn och barnfilmsvisning. De finns att ladda ner på HelGebibliotekens webbsidor för den som vill förkovra sig.

Det handlar om att våga prova!

Hedda Winter Brink och Cecilia Eriksson Ricklund, bibliotekarier på Delsbo bibliotek, berättar vad projektet har inneburit:

– Vår upplevelse är att filmprojektet gav oss den där välbehövliga knuffen att våga prova. Att ha tekniken på plats hela tiden förenklar när man får infall, vilket vi ofta får, och nu kan vi dra igång en minibio eller annat när andan faller på! Vi har även arrangerat bokklubb och filmvisning genom vår lokala biograf. Vi såg först filmbiografin om Tove Jansson och läste därefter Sommarboken. Många uppskattade att börja litteraturcirkeln med en filmvisning. Det har också varit mycket uppskattat med filmkonsulenter kopplade till projektet som varit behjälpliga med de frågor som uppstått, exempelvis frågor om visningsrättigheter, länk och stöd vid samarbeten med biograferna, tekniska frågor samt tips och inspiration. 

Läs mer om filmarbetet i region Gävleborg i inspirationsboken Film och bibliotek, vilken finns att ladda ner på bibliotekswebben.

Se filmhandledningar och inspirationsbok