Till navigation Till innehåll
Hav och flack strandkant.Hav och flack strandkant.Hav och flack strandkant.

Ölands södra udde. Foto: Helena Wikestam.

Samtidskonst i naturen

Platsen är det centrala, det är där konsten skapas. Nätverket Naturum och konstnärsgruppen Wikestam/Sundberg vill ge ungdomar redskap och kunskap om samtidskonst genom att arbeta undersökande.

I naturreservatet Trollskogen på norra Öland växer vindpinade tallar som binder sanden så ön inte flyter ut i vattnet, slemsvampar som rör sig över mark och träd, en 900 år gammal ek. Tillsammans med nätverket Naturum vill konstnärsgruppen Wikestam/Sundberg ta fram förslag på modeller för samarbete mellan konstnärer och Naturum.

Ett Naturum drivs av till exempel en länsstyrelse eller en kommun och är expert på platsens natur. Idag finns 32 Naturum i landet. Ett av dem är Naturum Trollskogen på Öland. Sofia Sundberg är konstnär och projektledare för satsningen.

– Ju mer man lär sig om naturen desto mer fascinerande blir den. Vi vill visa hur ett samarbete mellan Naturum och samtidskonst kan gestaltas, där platsen och den konstnärliga undersökningen får stå i centrum, säger Sofia.

Projektet vänder sig till grundskolans samtliga årskurser. Det löper under 2023 med metodutveckling och workshop. De samverkansmodeller man arbetar fram kommer sedan spridas till andra Naturum i landet. Tanken är att ta fram arbetsmetoder för konstnärer som jobbar med skolan på platser där det är långt till kulturinstitutionerna. Naturum är den självklara parten att samarbeta med, berättar Sofia.

– Platsen befinner sig ju i naturen. Vill jag verka på min plats måste jag ju samarbeta med andra än kulturinstitutioner. Många bor på landet och då blir naturen fritidsgård, motionshall eller utställningsyta.

Här tar Naturum den roll som annars kulturinstitutionerna brukar ta. Det är till exempel Naturum som sköter kontakten med skolan. Sofia liknar Naturums naturvärdar vid ett levande bibliotek. De kan platsen, dess historia, flora och fauna, arter och insekter.

– Jag ser framför mig hur barnen får en inblick i platsen. På plats förstår man lättare de komplexa sambanden som finns i naturen. Det ökar förståelsen för till exempel klimatförändringar och artdöd. Naturen är ju avgörande för vår överlevnad, säger Sofia.

Tillsammans med naturvärdarna startar konstnärerna den konstnärliga processen. Man skannar av platsen. Hur upplever barnen platsen, vad finns att undersöka? Eftersom det centrala i projektet är själva platsen är det också där konsten kommer skapas.

– Vi vill ge ungdomarna redskap och kunskap om samtidskonst, visa att man kan arbeta undersökande som konstnär, att de estetiska uttrycken kan vara en forskning och inte bara en utsmyckning, säger Sofia.

Sofia menar att om man växer upp på landsbygden, långt bort från institutioner som visar samtidskonst, är det viktigt att få komma i kontakt med en mer samtida konstkontext.

– Vi vill visa hur andra konstnärer som arbetar med samtidskonst, använt sig av naturen som samtalspartner. Konst har en fantastisk förmåga att prata om komplexa samband på ett öppet, inkluderande och kanske lekfullt sätt, säger Sofia.

De olika metoderna kommer arbetas fram i dialog med personal från Naturum. Metoderna kommer anpassas efter de ungas ålder, berättar Sofia:

– Hur kommunicerar man komplexa samband i naturen med en sjuåring? Kan detta gestaltas med ett bygge med pinnar? Kan man ge en femtonåring kunskap om performance och addera det till tallarnas krokiga stammar? Vad händer där, i glappet mellan platsen och tonåringens tankar? Det är där konsten kommer ta plats, säger Sofia.

Fakta om Naturum:
Naturvårdsverket äger rätten till namnet Naturum. Landets Naturum drivs av en länsstyrelse, kommun eller en stiftelse. Det finns 32 Naturum i Sverige, från Abisko i norr till Naturum Öresund i söder. De ger möjlighet för alla åldrar att fördjupa sig i en specifik plats, natur och miljö.