Till navigation Till innehåll
Skådespelare från Västanå teater och filmare av en dokumentär där bibliotekets högläsningsprojekt ingår. Foto Liselotte Asbjörnsdotter.Skådespelare från Västanå teater och filmare av en dokumentär där bibliotekets högläsningsprojekt ingår. Foto Liselotte Asbjörnsdotter.Skådespelare från Västanå teater och filmare av en dokumentär där bibliotekets högläsningsprojekt ingår. Foto Liselotte Asbjörnsdotter.

Skådespelare från Västanå teater och filmare av en dokumentär där bibliotekets högläsningsprojekt ingår. Foto Liselotte Asbjörnsdotter.

Så kan vi göra det enklare för varandra!

Grums kommun ligger i Värmland, vid Vänerns strand. Biblioteket har förstått att samarbete är viktigt, och därför har man satsat på att hitta nya samarbetsparter utifrån devisen ”Våga fråga. Våga prova. Våga lita.”

Grums kommun har cirka 9 000 invånare och är en traditionell bruksort med rik idrotts- och musikhistoria. I kommunen finns många populära såväl natursköna som kulturella besöksmål för både boende och besökare.

Samarbeten har gjort biblioteket mer relevant

Grums kommun långt framme med sitt arbete med att aktivt möta de socioekonomiska utmaningar som finns, och när biblioteket sökte medel för Stärkta bibliotek ville man först och främst bli mer relevanta för fler. Tanken var att samverka med andra aktörer i samhället, bland annat äldreboenden, förskolor, hem för vård eller boende (HVB) och den kommande familjecentralen.

Numera är många av dessa samarbeten etablerade, och de har lett till gemensamma insatser för läsfrämjande och andra aktiviteter som spänner långt över generations- och verksamhetsgränserna. Bland annat har man arbetat med biblioterapi, läsande förebilder och samordning av aktiviteter mellan bibliotek, förskola och äldreboende.

Liselotte Asbjörnsdotter, biblioteksansvarig, berättar:

– Som bibliotekarie på ett litet folkbibliotek måste jag vara öppen för nya möjligheter och inte vara rädd att hoppa på en rullande boll när tillfälle ges. Sen är det också viktigt att låta bollen växa och rulla i alla möjliga riktningar, så får en helt enkelt se var en hamnar till slut.

Så här användes bidraget

Bidraget användes huvudsakligen till att anställa en projektledare som kunde leda arbetet med bibliotekets uppsökande verksamhet i kommunen och regionen. I dag leder biblioteket en kulturgrupp som träffas en gång i kvartalet med representanter från kommunens samtliga förskolor och man har dessutom ett aktivt samarbete med äldreboenden. Numera förläggs även vissa aktiviteter på äldreboendena, vilket skapat fler värdefulla kontakter över generationsgränserna.

Biblioteket har också skapat något som man kallar ”Lilla biblioteket” på ett tiotal platser i kommunen, i bland annat på familjecentralen, fritidsbanken och ridskolan.

Biblioteket har mycket mer att erbjuda än många tror

Ett högläsningsprojekt som startade inom ramen för Stärkta bibliotek lever nu vidare genom ett Skapande Skola-projekt. Där har biblioteket involverat en mellan- och en högstadieklass, en förskola, ett äldreboende och en regional kulturinstitution för att skapa läsande förebilder över åldersgränserna, samtidigt som man gör kopplingen mellan text och upplevelser, exempelvis genom en berörande teaterföreställning. Dessutom har man erbjudit en biblioterapiutbildning till bland annat representanter på fritidsgården och ungdomsmottagningen samt inom socialtjänsten, äldreboenden, skolan och förskolan.

Helen Tivemark är projektledare och hon berättar:

– När jag började som projektledare kände jag till 4–5 saker som bibliotek erbjöd: böcker, filmer, att det fanns datorer och att det bokpratades i skolklasser, ungefär. När jag sedan intervjuade bibliotekarierna för att få veta vad vi kunde erbjuda till våra potentiella samverkanspartners hade jag en lista med hela 36 olika material och tjänster!

Hon fortsätter:

– Att nå ut med det till allmänheten och till alla verksamheter i kommunen har varit del av mitt mål sedan dess, och jag kan nu lyckligt konstatera att vi är betydligt fler som vet betydligt mer om den verkliga skatt som folkbiblioteken utgör.

Samarbete och konkretion är framgångsfaktorer

Det är viktigt att inte hänga upp nya aktiviteter och samarbeten på sig själv som projektledare, menar Helen Tivemark. Det handlar mycket mer om att förankra, initiera och få aktiviteterna att fungera. Allt samröre ska utgå från frågan: ”Hur kan vi förenkla för varandra?” Mycket mer kan göras med mycket mindre ansträngning för om man samarbetar.

Det är också viktigt att vara konkret. Varje enskilt möte avslutas med en sammanfattning av konkreta vad, när, var, hur och vem kring det man pratat om, så att saker gått framåt tills nästa gång man ses. Alla behövs och alla idéer är värda att genomlysas för att man ska kunna läsfrämjande över generations-, verksamhets- och geografiska gränser.

En princip är att orden ”Nämen det där har vi redan provat …” väljs bort om de refererar till något som ligger längre bak i tiden än tre år, eftersom personer, förutsättningar, tajming och andra aspekter förändras hela tiden.
Det handlar helt enkelt om att våga fråga, våga prova och våga lita. Det värsta som kan hända är att man lär sig något, så inget är någonsin i onödan!

Läs mer 

Om Stärkta bibliotek på Grums kommuns officiella webbplats

Bokmässan 2021: Att skapa läsande förebilder över generationsgränser