Till navigation Till innehåll
Temalåda med nationella minorieteter på Malung, Älvdalen och Smedjebackens bibliotekTemalåda med nationella minorieteter på Malung, Älvdalen och Smedjebackens bibliotekTemalåda med nationella minorieteter på Malung, Älvdalen och Smedjebackens bibliotek

Temalådor för förskolor. Foto: Anneli Hårdén

Satsningar på nationella minoriteter i Malung, Älvdalen och Smedjebackens bibliotek

Målet med satsningen är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete som genomsyrar hela biblioteksverksamheten på de tre biblioteken i Dalarna.

Bidraget Stärkta bibliotek söktes för:

2018 sökte tre kommuner från Region Dalarna medel från Stärkta bibliotek för att arbeta med nationella minoriteter. Syftet var att öka utbudet och tillgängligheteten och därmed uppfylla bibliotekslagen som säger i 5 § att "Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på nationella minoritetsspråk.

Sveriges fem erkända nationella minoriteter är sverigefinnar, tornedalingar, romer, judar och samer (som också har status som urfolk). Det finns också fem erkända nationella minoritetsspråk; finska, meänkieli, jiddish, romani chib (alla varieteter) och samiska språken.

Så användes bidraget

Satsningen inleddes med en förstudie med inläsning av styrdokument och rapporter, där studiebesök och tänkande ingick. Det ledde till att man fick koll på viktiga lagar och styrdokument. Svensk minoritetspolitik har som uppgift att skydda och främja de nationella minoritetsspråken samt främja nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sin kultur.

Behov av ett uppdaterat bestånd om nationella minoriteter och litteratur på minoritetsspråk framkom men också att det är relativt få böcker som ges ut på minoritetsspråk. Det behövdes även kunskapsinsatser så att all bibliotekspersonal har kunskap och kännedom om de nationella minoriteterna, utbildningstillfällen har arrangerats samt insatser för att få dialoger med de som identifierar sig som nationella minoriteter i framförallt Dalarna:

– Något som blev tydligt var att digitala evenemang är eftertraktade. Det som dök upp var att en samisk renskötare inte har samma möjligheter att ta del av programverksamheterna på samma sätt som de som inte är renskötare har säger Anneli Hårdén, projektledaren för satsningen. Och berättar vidare:

– På fjället finns dessutom ingen tillförlitlig internetuppkoppling. Att kunna ta del av programverksamhet genom till exempel streaming, att kunna ladda ner eller ta del av det efteråt var därför efterfrågat. Digitaliseringen ett viktigt verktyg för biblioteken att kunna erbjuda samma utbud åt kommunernas befolkning.

Insatser
Biblioteken som ingår i satsningen har anammat nya rutiner och gör utifrån sina lokala förutsättningar olika insatser, till exempel

  • Skylta vid högtidsdagar
  • Alla i personalen ska någon gång per år boktipsa om en bok i temat nationella minoriteter.
  • Rutiner för att köpa in mer litteratur på minoritetsspråk. På flera bibliotek har nya hyllor för litteratur på minoritetsspråk har inrättats
  • Genomföra ett program per år som har tema nationella minoriteter.
  • Digital julkalender med tema nationella minoriteter genomfördes 2020.
  • I och med pandemin utvecklar man digitala sätt för att kunna streama och livesända programaktiviteter.

Temalådor för förskolor

–  Temalådorna som vi tagit fram innehåller böcker av och/eller om de nationella minoriteterna. De innehåller även pyssel, tips på musik, recept och lite olika föremål som har starka kopplingar till de olika minoriteterna, bland annat ett bingo med romska låneord som vi har i svenskan, en kippah från den judiska gruppen och renhorn från samerna, berättar Anneli Hårdén.

– Lådorna är tänkta som något extra lekfullt och med föremålens hjälp ett enkelt sätt att prata om de nationella minoriteterna i undervisningen i förskoleklasserna. För att utveckla lådorna intervjuade vi förskolans personal om deras önskemål och tittade på vad andra bibliotek hade gjort, till exempel Västerbottens bibliotek.

Utmaningar framåt

Den största utmaningen är pandemin, den kommer både med gott och ont. Det påverkar den dagliga verksamheten på biblioteken, at tänka på säkerhet, att täcka upp för varandra när personal är sjuk och att tänka mer digitalt och lära sig mer om tekniken.

En annan utmaning framåt är såklart att de tre kommunernas bibliotek tar till sig de rutiner som tagits fram tillsammans i olika workshops med personalen och anammar dem in i verksamheterna. En stor fördel med projektet har varit att det funnits en samordnande roll i projektledaren och meningen är såklart att arbetet inte avstannar när projektledaren försvinner i slutet av projektet.

Men den största utmaningen är att hitta medier. Det kommer helt enkelt inte ut lika mycket nya skönlitterära böcker, översättningar och det är svårt att få tag i litteratur utanför upphandlade inköpskanaler. Det finns ett stort utbud av samiska medier i Norge, av jiddisch bland annat i USA, i Canada finns mycket litteratur av och om deras ursprungsbefolkning.

– Den samiska befolkningen i våra kommuner efterfrågade nämligen nyare litteratur av och om annan ursprungsbefolkning. Det är svårt att kunna göra en kvalitetsbedömning av olika medier på minoritetsspråken som inte har en parallelltext på svenska då språkkunskaperna oftast saknas hos personalen säger Anneli Hårdén.

– Det är också viktigt att låntagare som talar ett nationellt minoritetsspråk vågar fråga efter böcker på det önskade språket, så bibliotekarierna ser att det finns en efterfrågan.

Tips till andra bibliotek från de tre biblioteken

  1. Börja litet, det är lätt att tänka att man ska göra något stort och pampigt. Vad är det minsta man kan göra? Skylta vid högtidsdagarna, läsa och boktipsa om böcker av författare med kopplingar till minoriteterna eller kanske ta in en föreläsare?
  2. Omvärldsbevaka. I enkäten efterfrågade majoriteten av kommunernas minoritetsbefolkning ny litteratur. Ta 10 minuter av din arbetsvecka, det behövs inte mer för att bilda sig en uppfattning om vad som är på gång. Facebook är väldigt bra om man snabbt vill kolla vad som händer. Följ förlag som ger ut litteratur på nationella minoritetsspråk, samt RKC Malmö, Finlandsinstitutet, samernas bibliotek, Samiskt författarcentrum, och Judisk kultur i Sverige.
  3. Jobba inte bara i projekt- och eventform, utan väv in minoritetstänket i alla vardagliga sysslor. Ska du bokprata? Ta alltid upp en bok om en minoritet eller av en minoritetsförfattare. Ska du skylta? Låt böcker på de nationella minoritetsspråken vara en lika självklar del av skyltningen som de svenska böckerna.