Till navigation Till innehåll
Skaparverkstaden Bubblan. Foto: Karin Foberg. Skaparverkstaden Bubblan. Foto: Karin Foberg. Skaparverkstaden Bubblan. Foto: Karin Foberg.

Skaparverkstaden Bubblan. Foto: Karin Foberg.

Skaparverkstaden Bubblan – en satsning på makerspace i Örebro

Inför det nya Kulturkvarteret påbörjade Örebro bibliotek skapandet av en ny verksamhet som dels byggde på delaktighet, skapande och kreativitet med ett stort fokus på digitala verktyg, dels på användning av tekniken som ett material bland andra.

Det här sökte vi bidrag för

Syftet med verksamheten är nå fler barn och unga i kommunen. Sedan tidigare finns en bokbil tänkt att användas bland annat som en skaparverkstad på hjul. Utrustning och material köptes in både till skaparverkstaden i det nya huset och till den mobila verksamheten.

Örebro bibliotek önskade även anställa en makerspacepedagog som kunde planera och bidra till verksamheten. För att kunna förverkliga dessa planer söktes bidrag från Stärkta bibliotek 2019.

Så här användes bidraget

Makerspaceverksamheten började byggas upp och planeras 2019 tillsammans med Kulturskolan, och hösten 2019 anställde Örebro bibliotek en makerspacepedagog på halvtid. Inköp av material och viss utrustning gjordes och aktiviteter genomfördes. Inledningsvis genomfördes aktiviteterna främst utomhus eller på fritids¬klubbar och stadsdelsbibliotek, medan verksamheten startade på riktigt efter flytten till Kulturkvarteret och då i egen lokal: skaparverkstaden Bubblan.


Foto: Karin Foberg.

Komplettera – inte konkurrera

Under uppstartsfasen behövde Örebro bibliotek fundera över vilken inriktning bibliotekets verksamhet skulle ha. Det fanns redan liknande verksamheter i kommunen, där en har fokus på att öka intresset för teknik och locka till tekniska utbildningar och en annan har fokus på entreprenörskap. Örebro biblioteks strävan var att komplettera, inte konkurrera och bibliotekets nisch blev berättande genom skapande.

En ny makerspacepedagog anställdes 2021 som tillsammans med kollegor från både biblioteket och Kulturskolan tog vid för att fortsätta utveckla verksamheten med aktiviteter för alla åldrar både i och utanför huset.

I nuläget är Bubblan öppen på måndagar för alla åldrar, på fredagar för barn i sällskap av vuxen samt en söndag i månaden för alla åldrar. Däremellan används arbetstiden till lovverksamhet och uppsökande verksamhet i stadsdelar och på landsbygden. Exempel på saker att man kan göra är pins, textiltryck, sömnad, stickning, laserskärning, robotbyggande, 3D-printande och bakning.

Nya samarbeten har uppstått

Med tiden har olika samarbeten uppstått, till exempel med konstbiennalen Open Art, med förskolor och med fritidsklubbar. De symaskiner och annat material som också köpts in för bidraget möjliggjorde ett samarbetsprojekt med Vivalla bibliotek, Trainstation och KFUM på höstlovet där unga och unga vuxna sydde kläder i återvunnet material. Som final arrangerades en stor modevisning som lockade trehundra ungdomar!

Besökarna ska upptäcka sin egen förmåga och lust att skapa

I Bubblan, bibliotekets egen skaparverkstad, vill Örebro bibliotek få besökarna att upptäcka sin egen förmåga och lust att utveckla sina idéer. Några citat får återspegla det:

– Vi vill sätta fokus på process istället för produktion. Det står i kontrast till att lära ut saker som blir en färdig produkt, säger Ulrika Linder, makerspacepedagog.

– Genom makerspaceverksamheten utmanar vi och vågar tänja på vad ett bibliotek kan göra och vara och samtidigt ha kvar kärnan i biblioteksuppdraget menar Klara Olander, bibliotekarie.

– Genom Stärkta bibliotek-bidraget kunde vi förverkliga en del av våra visioner vid flytten till Kulturkvarteret berättar, Lars Hilmersson, verksamhetschef för bibliotek och kulturskola.

Biblioteket lyssnar allt mer på deltagarna

Några av fritidsklubbarna fick blodad tand och köpte in egen utrustning för att kunna fortsätta skapandet på egen hand, vilket är roligt att ha inspirerat till.

Under skaparverkstadens öppethållande och på workshops ute i kommunen upptäcktes att många som besökte Bubblan ville gå därifrån med en färdig produkt i handen. Biblioteket insåg då att verksamheten blev för inriktad på ett färdigt resultat och valde att göra en kursändring. I stället riktades verksamheten mot att få besökarna att upptäcka sin egen kunskap och förmåga och stimulera till att de själva hittar lust att utveckla den. På måndagarnas öppethållande kommer nu besökare ofta med egna idéer som kan förverkligas tillsammans.

Fakta om Örebro kommun
Örebro kommun har knappt 157 000 invånare, varav cirka 126 000 bor i centralorten. Stadsbiblioteket finns i det nya Kulturkvarteret som stod klart 2021, där det är samlokaliserat med kulturskola, konsthall, konserthus och dans- och teaterestetisk utbildning vid en av Örebros gymnasieskolor. I bibliotekets organisation finns också sex stadsdelsbibliotek, fyra landsbygdsbibliotek och två bokbilar. Utöver detta finns ett stadsdelsbibliotek som drivs på entreprenad av en förening och som därmed inte ingår i den kommunala organisationen.

Läs mer

Om bidraget Stärkta bibliotek

Kort om Bubblan på bibliotekets webbplats

Örebro biblioteks Facebooksida och bibliotekets Instagram läggs då och då upp bilder från Bubblans verksamhet.