Till navigation Till innehåll
Elever på Grevåkerskolans i Strömsund planerar sitt projekt. Kerstin Pettersson.Elever på Grevåkerskolans i Strömsund planerar sitt projekt. Kerstin Pettersson.Elever på Grevåkerskolans i Strömsund planerar sitt projekt. Kerstin Pettersson.

Elever på Grevåkerskolans i Strömsund planerar sitt projekt. Foto: Kerstin Pettersson.

Smart corona-omställning i Strömsund

När seriekonstnären som var anlitad till kommunens Skapande skola-projekt blev sjuk tvingades Strömsund tänka om. Efter att lärare och elever diskuterat de nya förutsättningarna blev det ett corona-säkert graffiti-projekt istället. I maj kommer två högstadieskolor skapa tillsammans med en konstnär.

– Vi pratade med regionens konstkonsulent och fick olika alternativ som lärarna sedan presenterade för eleverna, säger Kerstin Pettersson Schaletzky kultursamordnare i Strömsund. Eleverna diskuterade även målning, skulptur,  Men svaret vi fick efter diskussionerna i klasserna var entydigt: Eleverna ville jobba tillsammans med en graffiti-konstnär. 

Varför var det viktigt att eleverna fick bestämma?

– Det är ju grunden i Skapande skola, elevernas delaktighet. Vi jobbar alltid så. Processen börjar med eleverna och klassråd, elevråd och sedan Kulturrådet, säger Kerstin.

Kerstin berättar att man först försökte hitta en annan seriekonstnär men det fungerade inte geografiskt. 

– Då tänkte vi om och diskuterade med konstkonsulenten. Det räcker ju inte bara med en bra konstnär utan personen måste också vara skicklig på att möta ungdomarna. Och nu med tanke på coronan är det ju bättre att jobba utomhus än att sitta inne och skapa serier. 

Under projektet begränsas antalet elever, klasserna blandas inte och eleverna kommer ha skyddsutrustning. Konstnären bygger en vägg  och när den är färdigmålad kommer den flyttas och ställas ut utanför en av skolorna. Kerstin hoppas att väggen kommer övertyga kommunen om att låta eleverna skapa på en riktig vägg vid ett senare tillfälle.

Projektet pågår i tre dagar. Först träffar konstnären eleverna och diskuterar utifrån temat Vem är Jag? Alla projekt Strömsund söker pengar för under 2021 har ett tema som handlar om identitet, självtillit och självkänsla. Andra gången man träffas målar man och kommenterar samtidigt processen utifrån temat och den tredje och sista dagen knyter man ihop påsen.

Projektet är inte låst vid några särskilda datum eftersom man är beroende av vädret. Skolorna sköter kommunikationen direkt med konstnären.

På vilket sätt hänger det egna skapandet ihop med identiteten?

– Det egna skapandet gör att man lättare hittar sitt eget uttryck. Att skapa tillsammans gör något med eleverna. Man vågar stå för sitt uttryck, det man tror på. Samtidigt lär man sig lyssna på andra.  Att analysera ett konstverk gör det lättare att analysera andra saker. Har du tränat i ett uttryck kan du föra över de förmågorna i skolarbetet.

Har du frågor kring hur Strömsund tänkte när de ställde om till en coronaanpassad verksamhet så kontakta Kerstin:

Kerstin Pettersson Schaletzky, kultursamordnare Strömsund

e-post: kerstin.pettersson@stromsund.se

Läs mer

På Strömsunds webb hittar du mer om hur kommunen jobbar med Skapande skola