Till navigation Till innehåll
Bild för - falun.jpgBild för - falun.jpgBild för - falun.jpg

Boel Andersson

Stärkta bibliotek för barn och unga i Falun

Bibliotekschef Karin Hane säger följande om stärkta bibliotek i Falun. "Vi vill utveckla attraktiva miljöer och lockande verksamhet för barn och unga med fokus på läsfrämjande och digital delaktighet. Det innebär, förutom fysisk omgestaltning, också ett förändrat arbetssätt och en omfördelning av resurser från vuxna till barn och unga. Barn och unga är en prioriterad målgrupp – det ska märkas på våra bibliotek!"  

 

Bidraget Stärkta bibliotek söktes för:

I omvärldsanalysen inför för utlysningen av bidraget Stärkta bibliotek konstaterade folkbiblioteken i Falun att de inte når inte barn och unga i den utsträckning som behövs för att vara relevanta och tillgängliga för alla. Framför fanns behov av att nå dem som mest behöver bibliotek.

Falun ansökte om medel för att bland annat kunna anställa en projektledare med uppdrag att:

 • inventera behov
 • processleda personalen i förändringsarbetet
 • identifiera samarbetspartners
 • ordna fortbildning och studieresor
 • säkerställa att barns och unga är delaktiga i förändringsarbetet och att deras åsikter kommer fram.

Såhär användes bidraget

För att skapa hållbarhet har biblioteken lagt mycket gemensam tid för verksamhetsplanering och grupptillit som grund för det gemensamma förändringsarbetet. Biblioteken i Falun består av ett huvudbibliotek och fyra filialer. All personal är viktiga i projektet. Personalen har regelbundet deltagit i gemensamma fortbildningar och reflektioner.

Bibliotekschef Karin Hane berättar:
– Vi har bjudit in forskare som pratat om barnsyn, barnperspektiv, barns delaktighet i demokratiska processer men också hur vi möter barn och ungdomar. När vi tillgodogjort oss den kunskapen har vi gemensamt reflekterat kring vad det betyder för oss.

– Vi har mött andra som är experter på möten från till exempel BRIS, dramapedagoger samt olika yrkesroller från ungdomsmottagningen, ja många andra skrån. Vi har besökt andra verksamheter både nära och i vårt grannland Norge. Att få in så många perspektiv som möjligt i projekt med lite fler partners har varit viktigt.

Därtill genomför biblioteken ett antal fallstudier för att lära sig mer om metoder och verktyg för att bli relevanta för fler. Mod och att våga testa har varit viktiga faktorer för insatserna. Genom att ha vikarier som bemannat biblioteket varje fredag förmiddag har personalen kunnat ta del av föreläsningar, göra studiebesök och utvecklat de olika casen:

 • Filosoficaféer i Bjursås. Till dessa träffar har 70-och åttio plussare bjudits in tillsammans med sjundeklassare för att öka interaktionen mellan människor, vilket mynnar ut i ett generationsutbyte. Träffarna har karaktäriserats av nyfikenhet och ett nyväckt intresse både för filosofi, möte med nya människor över generationsgränser.

 • Stråkspåret – mångspråkiga förskolor i Falun har bjudits in till biblioteken för fördjupat samarbete med läslust i fokus. På första träffen kom pedagoger och chefer, sedan kom barnen. Första träffen ackompanjeras med stråkinstrument då man ville prova nya sätt för att locka målgruppen. På grund av covid19 har en andra träff med förskolor inte blivit av.

 • I samarbete med Ungdomsmottagningen finns en bokcirkel för att lyfta intimitetslitteraturen.

 • Ökat samarbete och verksamhet tillsammans med det kommunala fastighetsbolagets lokaler pågår också.

 • Biblioteken har arrangerat läs- och skrivverkstäder samt fanzineworkshoppar och ska iordningsställa en mindre fanzinehörna.
 • Pop-up verksamhet såsom mellanstadiehäng var på gång men på grund av covid19 utvecklade biblioteket istället digitala poesi- och musikattacker på äldreboenden.

– För att göra verksamheten så säker så möjligt försöker vi träffa barnen där de är till exempel på fritids eller i Kopparstadens områden. Vår förlängda arm under sommaren och läslovet var våra högläsande ungdomar i projektet Läsa äger, de har verkligen gjort en läsfrämjande insats för Faluns barn säger projektledaren Boel Andersson.

Alla insatser syftar till att skapa attraktiva miljöer och lockande verksamhet för barn och unga med fokus på läsfrämjande och digital delaktighet. Och satsningarna fortsätter.

Läs mer

Bidraget Stärkta bibliotek