Till navigation Till innehåll
Bild för - KE_1_RGB.jpgBild för - KE_1_RGB.jpgBild för - KE_1_RGB.jpg

Eleverna deltar i interaktiva virtuella verkstäder via digitala plattformar.

Stockholm digitaliserar Skapande skola

När viruset var ett faktum under våren 2020 insåg Stockholms stad att man på allvar måste börja jobba digitalt med Skapande skola. ”Tillsammans med kulturaktörerna har vi tagit fram digitala workshops där vi inte ens tänker in fysiska möten”, säger Elisabeth Söder, handläggare på Medioteket i Stockholms stad.

I de digitala Skapande skola paketen får lärare inspiration och instruktioner för att förbereda klassen inför mötet med kulturaktören. I tidigare Skapande skola paket utgick kulturaktören vanligtvis från ett tema eller en föreställning. Nu utgår man från metoden och läraren kan göra en tydligare koppling till undervisningen.

Eleverna deltar i interaktiva virtuella verkstäder via digitala plattformar och storbildsskärm i klassrummet. Eleverna arbetar och kulturaktören ger konstruktiva råd. Workshopen avslutas med någon form av final.

– Jag tror det här kan innebära en nytändning för Skapande skola. Om det visar sig att det längre fram fungerar också med fysiska möten får det bli en bonus, säger Elisabeth.

Redan i våras började Stockholm arbeta digitalt med Skapande skola. Bland annat hade man ett monologprojekt med Dramaten, där elever skrev texter som bollades med skådespelare och sedan gestaltades av skådespelarna. Ett liknande samarbete körde man med rapartisten Jesse P. Det blev en låtskrivarverkstad som började med en video där artisten berättade hur man skriver raptexter. Därefter skrev eleverna fyra versrader med två rimpar. Texterna skickades till artisten och tillsammans med eleverna bearbetades texterna. Låtskrivarverkstaden avslutades med att Jesse P uppträdde med elevernas låt.

På mötesplatsen Kulan finns redan en webb-sida där kulturaktörer berättar hur de samarbetar med skolan i Skapande skola-projekt.

– Men nu kompletterar vi webbplatsen med att även erbjuda skolorna färdiga digitala workshopspaket som passar bra i Skapande skola arbetet. Och vi kommer behålla digitala workshops även när coronan är över. Jag tror det här kan bidra till en fördjupning av arbetet att jobba med kulturupplevelser i skolan. Det är viktigt att reflektera och bearbeta kulturupplevelser och i det arbetet kan läraren få handledning av kulturaktören, säger Elisabeth.

Elisabeth Söder understryker att det fysiska mötet är viktigt men det nya sättet att jobba digitalt kan fungera som ett komplement.

– Under corona har det blivit svårare att variera undervisningen. Med det här upplägget får förhoppningsvis eleverna en ingång till varierade undervisningsformer och lärande genom kultur, säger Elisabeth Söder.

Kulan-fakta

Kulan är en mötesplats för kulturaktörer och skolor i Stockholms stad. På webbplatsen presenterar kulturaktörer sitt utbud för förskola och skola. Det finns artiklar för att arbeta med kultur i skolan.

Kulan anordnar också utbuds- och inspirationsdagar om kultur i skolan, kulturombud- och kulturproducentträffar.

Enbart skolor i Stockholms stad kan boka via mötesplatsen Kulan. Men Kulan kan användas av hela landet för att hitta inspiration, information i utbudskatalogen och tips.

Digitala workshoppar

Kontakt

Elisabeth Söder, handläggare på Medioteket och för Kulan, Stockholms stad
Tfn: 070 46 33 822
E-post: elisabeth.soder@edu.stockholm.se

Läs mer

Länk till Kulan startsida

Länk till Kulans sida om Skapande skola

Länk till Kulans Hitta kulturaktörsida för Skapande skola