Till navigation Till innehåll
Besökare i Aejlies samiska kulturcentrum i TärnabyBesökare i Aejlies samiska kulturcentrum i TärnabyBesökare i Aejlies samiska kulturcentrum i Tärnaby

Besökare i Aejlies samiska kulturcentrum i Tärnaby

Strukturerna stärks i Sápmi

Aejlies, det samiska kultur- och resurscentret i Tärnaby får fastare form. Storumans kommun är huvudman och tar också över residensprogrammet Sápmi Salasta som blir en del av verksamheten. Nu är arbetet igång med att gå från projekt till verksamhet.

För drygt ett år sedan öppnade kulturcentret Aejlies i Tärnaby. I centret finns bland annat museum, mötesplats, studior, arbetsplatser, konferensrum och ateljéer för samisk konst och slöjd. Det här är ett projekt som pågått sedan 2019 men som satts på paus på grund av pandemin.

Projektet är treårigt och nu arbetar man för att etablera verksamheten. Samarbetena blir tätare och Aejlies ska få en stabil långsiktig grund att stå på.

– Det gäller att starta i rätt ände. Aejlies kommer ur ett stort lokalt behov. Det finns ett enormt behov av att kunna styra den egna samiska utvecklingen. Den utvecklingen blir omöjlig om det finns grindvakter som i slutändan bestämmer vad som är viktigt. Det samiska måste vara norm och den primära målgruppen måste vara det samiska folket, säger projektledaren Oskar Östergren Njajta.

Storumans kommun som är samisk förvaltningskommun är huvudman för utvecklingsprojektet. Men pengar kommer också från Region Västerbotten, Sametinget, Konstnärsnämnden och Kulturrådet. Syftet är att skapa en kreativ mötesplats men också att stärka den samiska kulturella infrastrukturen i Sápmi. Här ska vara möjligt att utveckla den samiska KKN-sektorn (kulturella och kreativa näringar).  

Aejlies rymmer också Sápmi Salasta, det internationella residensprogrammet för samtida urfolkskonstnärer. Tärnaby är utgångspunkten för residenset, regionen är det huvudsakliga verksamhetsområdet men på sikt ska hela Sápmi vara en del av residenset.

– Programmet är jätteviktigt. Det handlar om internationellt urfolksarbete. Vi får in konstkompetens från andra urfolk och det stärker oss. Vi fick en förfrågan från Skellefteå museum att ta över programmet. Det betyder mycket att programmet nu har ett samiskt ägande, säger Oskar Östergren Njajta.

Vad betyder Kulturrådets utvecklingsbidrag för projektet?

– Den nationella finansieringen är helt avgörande. Jag hävdar till 100 procent att det här är en resurs för Sverige. Sapmi och Aejlies är en nationell angelägenhet. När Aejlies agerar som en institution blir behoven synliga. Lagstiftning och samisk urfolksrätt börjar nu komma ikapp verkligheten i Sverige, säger Oskar Östergren Njajta.

Läs mer

Aejlies Facebooksida