Till navigation Till innehåll
Tre barn målar regnbågar på en vägg där man satt upp vitt papper. Tre barn målar regnbågar på en vägg där man satt upp vitt papper. Tre barn målar regnbågar på en vägg där man satt upp vitt papper.

Kreativ programverksamhet.

Ta plats! Ljusdals bibliotek utvecklar sin programverksamhet

Genom att utgå från biblioteket som mötesplats och den gemensamma erfarenheten av att leva i och verka på en geografisk plats ville Ljusdals bibliotek utveckla sin programverksamhet.

Bidraget Stärkta bibliotek söktes för 

Ljusdals bibliotek hade under lång tid knappt haft någon programverksamhet riktad till vuxna. En generell önskan om mer allmänkultur i kommunen fanns också, särskilt efter en brand på biblioteket 2015 som påverkade kommunen under flera år. Det fanns en efterfrågan på fler arrangemang från invånarna. I biblioteksplanen för Ljusdals nämns många utvecklingsområden, om programverksamhet står det:

”Programverksamheten för alla åldrar behöver utvecklas och prioriteras högre i verksamhetsplaneringen. Skrivande och det muntliga berättandet ska uppmuntras och författarbesök ska kunna ordnas. Den lokala kulturen är av stort intresse. Samarbetet med andra aktörer är av stor vikt och kontaktnätet behöver växa.”

Så användes bidraget

När Ljusdals bibliotek beviljads bidrag från Stärkta bibliotek satte man igång att fundera kring hur programverksamheten kunde utvecklas under ledning av programansvariga. Konceptet Ta plats tog form. Det fanns också efterfrågan från besökarna på mer kringaktiviteter såsom skrivarcirklar och bokcirklar.

– Vi såg framför oss en programserie som på olika sätt, genom aktuella författarskap, lyfte frågor om centrum och periferi, om identitet, om att längta bort - eller längta hem, säger bibliotekschef Lisa Ångman. Ta plats handlar om känslan av att allt som är riktigt betydelsefullt finns just här – eller tvärtom: att det alltid händer någon annanstans.

– Vi får lyssna på olika röster som berättar om platser i en skenbar periferi, om stad och land, om klass och kön. Och förresten: vem bestämmer egentligen vad som är centrum och periferi.

Författare anlitades för författarbesök och lockade många deltagare. I höst kommer biblioteket att testa olika digitala varianter av till exempel bok- och skrivarcirklar. Covid-19 påskyndade också bibliotekets planer på att även livestreama författarbesöken. Programansvarig Anna Åhlen säger följande:

– Ljusdals kommun är geografiskt vidsträckt och många invånare har lång resa till centralorten. Under hösten 2020 kommer författarbesöken att hållas inför en liten publik, samt livestreamas och visas på våra filialer.

Biblioteket har även i samarbete med Ljusdals Kulturenhet tagit fram konceptet Skaparverkstad, där barn under ledning av etablerade konstnärer får testa olika former av eget skapande. Satsningar i Ljusdal fortsätter med andra ord.

Läs mer

Ljusdals kommuns biblioteksplan 2019-21

Bidraget Stärkta bibliotek

Laddar...