Till navigation Till innehåll
Teater 23 sätter upp Eremit, en nyskriven föreställning om rädslan för det okända Foto: Amelie Herbertsson.Teater 23 sätter upp Eremit, en nyskriven föreställning om rädslan för det okända Foto: Amelie Herbertsson.Teater 23 sätter upp Eremit, en nyskriven föreställning om rädslan för det okända Foto: Amelie Herbertsson.

Teater 23 sätter upp Eremit, om rädslan för det okända Foto: Amelie Herbertsson.

Teater 23 har syntolkning på alla sina föreställningar

Teater 23 i Malmö har utvecklat en egen form av förinspelad syntolkning som gör att icke seende och seende grupper ges en gemensam upplevelse.

– Tidigare var barn och ungdomar med synnedsättning hänvisade till en särskild dag då föreställningen syntolkades. Nu kan vi ge icke seende och seende grupper en gemensam upplevelse, säger Mario Castro Sepulveda, kommunikatör på Teater 23.

Hur fungerar er syntolkning?
– Vi spelar in varje syntolkningsreplik i förväg som varsitt ljudspår och programmerar tillsammans med föreställningens ljud och ljus som också är förprogrammerat. När föreställningen börjar styr vår tekniker särskilda ljudspår som spelas upp medan föreställningen pågår. På så sätt följer syntolkningen föreställningen på ett dynamiskt sätt.

– Tekniken, själva apparaten, består av en liten mottagarenhet och ett par hörlurar som man tar på sig och som tar emot tolkningen.

Vad har resultatet blivit?
– Nu kan till exempel icke seende ungdomar följa med sina klasskompisar och se en förställning och behöver inte känna att det deras synnedsättning är ett hinder.

Teater 23 har fått Kulturrådets utvecklingsbidrag för regional kulturverksamhet.