Till navigation Till innehåll
Bild för - hjärtbild.pngBild för - hjärtbild.pngBild för - hjärtbild.png

Bubblan och biblioteket i Vårgårda

Vad gör en mötesplats till en bra mötesplats? Och varför behövs en mötesplats?

Bidraget Stärkta bibliotek söktes för:

I Vårgårda bor nästan 12 000 invånare. Vårgårda bibliotek är ett kombinerat folk- och gymnasiebibliotek som ligger mitt i tätorten. Under en period minskade den upplevda tryggheten på biblioteket. Det fanns också behov av att se över fritidsgårdens verksamhet.

Kulturchefen fick av kommunstyrelsen i uppdrag att åtgärda dessa utmaningar. Man valde att intervjua och samtala med invånare, framförallt med ungdomar och personalen på biblioteket och fritidsgården kring en mängd frågeställningar, till exempel: Vad gör en mötesplats till en bra mötesplats? Och varför behövs en mötesplats?

I samtalen framkom att det fanns behov av fler aktiviteter och platser där det finns vuxna som inte bedömer en. En central och tillgänglig plats som man spontant kan besöka. Något som förvånande personalen var att ungdomarna verkligen ville träffa vuxna.

Sammantaget ledde detta till att Vårgårda 2018 startade en fritidsgård på biblioteket. Ungdomarna har själva döpt verksamheten till Bubblan. Det har varit viktigt att biblioteksmedarbetare och fritidsledare fått behålla sin kärnkompetens men samarbetat med varandra. Att prova och testa sig fram har därför varit ledord.

Bubblan är belägen i det som förut var bibliotekets tidningsrum och ett intilliggande café. Det är ett stort rum med ett biljardbord, soffa, bord och fåtöljer därtill finns även bibliotekets lokaler. Bubblan startar sin verksamhet klockan 16.00 varje dag. Zoner för olika ljudnivåer har inrättats. Både biblioteket och bubblan fick utökade öppettider tack vare sammanslagningen. Att utveckla fler aktiviteter och programverksamhet var något som blev angeläget och möjlighet att söka medel för tack vare Stärkta bibliotek.

Så användes bidraget:

Bubblan och biblioteket erbjuder tillsammans erbjuder olika program och aktiviteter men Coronapandemin har gjort att vi har fått ställa in en rad olika programpunkter, men det har varit viktigt för oss att ha öppet som vanligt berättar Robert Hagström, Enhetschef Bibliotek och Bubblan.

Samverkan är en viktigt. Exempel på samverkansparter är Polisen, Hela Människan (nattvandrare), tjejjour, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, vaktbolag, Lokal FN-förening, spelförening (LAN), Vi Unga. Samverkan och samarbetet består i allt från gemensamma möten till att vara en del av aktiviteterna som sker på biblioteket.

Det interkulturella perspektivet finns med eftersom många av ungdomarna som söker sig till Bubblan har ett annat modersmål än svenska. För biblioteksmedarbetarna har sammanslagningen inneburit ett tätare samarbete med fritidspersonalen, att få ta del av fler perspektiv och utveckla relationsbyggandet med ungdomar.

Läs mer:

Bibblan + Bubblan = sant

UR Play: Bubblan i bibblan